Tarieven van de omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning én de milieuvergunning. Je hebt een omgevingsvergunning nodig wanneer je bouwt, verbouwt, sloopt, tot exploitatie overgaat, bomen rooit …

Je dient de aanvraag – bij voorkeur – digitaal in via het Omgevingsloket. Daarna worden er één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd. Dat is efficiënter, en bespaart bovendien tijd en papier.

 

Bedrag

De tarieven voor de verschillende onderdelen van de omgevingsvergunning werden vastgelegd tijdens de gemeenteraad van 18 mei en 15 juni 2017. Onderstaande tarieven zijn vanaf 1 januari 2018 van toepassing.

  digitaal op papier
Melding € 0,00 € 50,00
Aanvraag stedenbouwkundig attest € 0,00 € 50,00
Vereenvoudigde omgevingsaanvraag € 0,00 € 100,00
Gewone omgevingsaanvraag € 0,00 € 150,00
Aanvraag of wijziging verkavelingsvergunning € 50 per lot € 50 per lot
Kost per openbaar onderzoek € 250,00 € 250,00
Kost bij evaluatie MER, OVR of MOBER € 250,00

 

€ 500,00

 

Kost bij projectvergadering € 250,00 € 250,00
Kost bij informatievergadering € 150,00 € 150,00
Kost bij publicatie in dag- of weekblad € 500,00

 

€ 500,00

 

Aanvraag tot bijstelling of afwijking milieuvoorwaarden € 150,00 € 250,00
Omzetting milieuvergunning naar een permanente omgevingsvergunning € 250,00 € 500,00

Meer info

Voor vragen over specifieke plannen, kan je bij de dienst omgeving terecht. Je mag ons ook steeds een mailtje sturen met je vraag. 

Heb je vragen met betrekking tot de procedure van de omgevingsvergunning? Kijk dan eerst even na of het antwoord niet tussen de veelgestelde vragen op het omgevingsloket (klik hier) staat.