Twinkeltje

Wat

Het OCMW Wommelgem is samen met het OCMW Boechout partner in het project Twinkeltje te Borsbeek. Twinkeltje verdeelt voedselpakketten aan personen die ondanks alle sociale voorzieningen en het uitputten van hun rechten toch tussen alle wettelijk voorziene vangnetten vallen.

Het OCMW Wommelgem verdeelt ook voedsel van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen.

Voor wie?

Voor personen die moeilijkheden hebben om in hun basisbehoeften te voorzien. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden voedselpakketten krijgen.

Voorwaarden

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist na sociaal onderzoek over de toekenning van een pasje.

Procedure

Je dient je aanvraag in bij de sociale dienst van het OCMW Wommelgem.