Straatfeest Oude Baan - zaterdag 27 april 2019

Aangenomen door het schepencollege op 4 maart 2019
Datum publicatie website: maandag 1 april 2019

Artikel 1
Op zaterdag 27 april 2019 worden er nadarbarelen geplaatst, voorzien van dagslapers met verkeersbord C3:

  • in de Oude Baan ter hoogte van het kruispunt met de Van Tichelenlei,
  • in de Oude Baan ter hoogte van de huisnummer 42.

De nadarbarelen mogen geplaatst vanaf 14.00 u. en dienen onmiddellijk na afloop verwijderd te worden, uiterlijk om 24.00 u.

Artikel 2
Op zaterdag 27 april 2019 dient er een nadarbareel, voorzien van een verkeersbord C3 met onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer", en een verkeersbord F45 geplaatst te worden in de Oude Baan ter hoogte van het kruispunt met de Begoniastraat.

Artikel 3
Op zaterdag 27 april 2019 dient er in het verkeersvrij gemaakte gedeelte een parkeerverbod voorzien te worden door plaatsing van verkeersborden E1, met onderbord "op 27 april tussen 14 en 24 u".

Artikel 4
Uitzondering op artikel 1 en 2 wordt gemaakt voor:

  • dringende interventies van de hulpdiensten,
  • dringend opgeroepen artsen.

Artikel 5
De borden met een parkeerverbod dienen minimaal 48 uur voorafgaand aan het evenement, geplaatst te worden.

Artikel 6
De organisatie dient een vrije doorgang te voorzien over de ganse lengte van het evenement voor de brandweer van minstens 4 meter breedte. Deze dient in geval van nood opengezet te worden.

Artikel 7
De nodige verkeerstekens zullen geplaatst worden door de organisator, volgens de richtlijnen van politie.

Artikel 8
Overtredingen worden bestraft met politiestraffen, tenzij andere wetten, decreten of besluiten een zwaardere straf voorzien.

Artikel 9
Deze toelating schept geen rechten voor de toelating van een volgende editie.