Sportraad

Het Lokaal Bestuur tracht in de mate van het mogelijke in te spelen op de behoeften van het Wommelgemse sportleven. Ideaal daarvoor is de sportraad, het klankbord van op het sportterrein. De sportraad heeft als hoofdopdracht de sport in Wommelgem te bevorderen en het gemeentebestuur te adviseren in alle sportaangelegenheden.

Dat doet de sportraad op diverse manieren. De sportraad:

  • behartigt de belangen van de aangesloten clubs bij het gemeentebestuur en de hogere overheden.
  • bevordert de sport in Wommelgem op competitief en recreatief vlak, zowel de sporten die individueel als in groep beoefend worden.
  • moedigt zo veel mogelijk inwoners aan tot sporten, dat gebeurt o.a. door het organiseren van activiteiten zoals de jaarlijkse opendeurdagen van de sportclubs.
  • informeert en ondersteunt het Wommelgemse sportleven.
  • bevordert het overleg en de samenwerking tussen de clubs onderling.
  • geeft advies (al dan niet op vraag van het gemeentebestuur) over aangelegenheden waarbij de belangen van de sport rechtstreeks betrokken zijn.

Kortom: de sportraad is de schakel bij uitstek tussen de individuele sporters, de sportclubs en het gemeentebestuur.

De meeste Wommelgemse sportclubs maken deel uit van de sportraad. Maar ook beroepskrachten en Wommelgemse deskundigen inzake sport kunnen deel uitmaken van deze adviesraad.

De sportraad is samengesteld uit:

  • Algemene vergadering: hierin zetelt een vertegenwoordiging van alle sportverenigingen aangesloten bij de sportraad. 
  • Raad van bestuur: bestaat uit een afvaardiging van de algemene vergadering.

Het algemeen reglement adviesraden vind je hier.

Verslagen

De verslagen van de sportraad vind je hier.

Samenstelling