Wordt jouw straat een speelstraat deze zomer?

Wat

Tijdens de zomervakantie hebben kinderen weer een massa tijd om zich uit te leven. Ze zwemmen in de tuin, ravotten op het speelplein en spelen graag op straat. Om dat laatste zo veilig mogelijk te maken, krijgen inwoners de kans om hun straat tijdelijk om te vormen tot ‘speelstraat’.

Speelstraten zijn bedoeld om kinderen in onze gemeente meer ontspanningsmogelijkheden te geven. Het is een ruimte waar ze naar hartenlust veilig kunnen ravotten, skaten, rolschaatsen … En dat allemaal in hun eigen straat. Volg jij het voorbeeld van de Roosekapelstraat (foto) vorige zomer?

Een speelstraat is een openbare weg, of een gedeelte ervan, die tijdelijk en tijdens bepaalde dagen en uren wordt afgesloten met hekken voorzien van het verkeersbord ‘verboden te rijden’ met het onderbord ‘speelstraat’. De speelstraat wordt ingericht in samenspraak met de bewoners.

Spelregels voor een speelstraat

  • Je straat heeft een overheersend woonkarakter zónder doorgaand verkeer;
  • De maximumsnelheid in jouw straat is 50km/uur of minder;
  • De bus heeft geen route door jouw straat;
  • De voorgestelde data zijn in de maanden juli en augustus;
  • De helft van de gezinnen uit de straat gaat akkoord met jouw voorstel;
  • Je vult onderstaande formulieren in en dient ze vóór 15 mei in.

In elke speelstraat worden ook minstens twee meerderjarige buurtbewoners aangeduid als peter of meter, hij/zij ontvangt van de jeugddienst een sport- en speelkoffer om tijdens de periode van de speelstraat te mogen gebruiken. Zij houden een oogje in het zeil en zorgen voor het plaatsen en opbergen van de nadarbarelen. De speelstraat is echter geen kinderopvang: ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen en niet de peter of meter.

Procedure

Een speelstraat wordt schriftelijk aangevraagd met behulp van het aanvraagformulier. Dat formulier kan je verkrijgen bij de dienst vrije tijd of onderaan downloaden. Elke aanvraag moet de volgende elementen bevatten:

  • Het aanvraagformulier, met de gegevens van de meters en peters, de plaats, datum en openingsuren van de speelstraat.
  • De bewonersenquête, waaruit blijkt dat de meerderheid van de bewoners zich akkoord verklaart.
  • Het speelstraatcontract, ingevuld en ondertekend.

De dienst vrije tijd onderzoekt of alle voorwaarden ingevuld zijn. Bij een gunstige beoordeling stuurt de dienst vrije tijd de aanvraag door naar de lokale politie. De politie geeft haar advies aan de dienst vrije tijd die vervolgens een advies formuleert aan het schepencollege.

De dienst vrije tijd brengt de aanvragers op de hoogte van de beslissing van het schepencollege. Bij goedkeuring wordt het speelstraatcontract ondertekend door de burgemeester en de algemeen directeur.

Hieronder vind je het gemeentelijk reglement speelstraten en de nodige documenten om een aanvraag in te dienen.