Sorteer je beter na één jaar nieuw afvalbeleid? Volg het op via Mijn Container

Gepubliceerd op woensdag 8 maart 2023 11.50 u.
Sinds 1 januari 2022 passen we het principe ‘de vervuiler betaalt’ nog preciezer toe dankzij een prijs per kilo – naast de prijs per lediging. Met dit vernieuwd beleid willen we iedereen nog meer aanzetten om aandachtig te sorteren. Hoe evolueerde jouw afvalverbruik?

In je account van Mijn Container (klik hier om je aan te melden) volg je de ophalingen, en regel je facturatie en aanvragen voor snoeihout en grofvuil. Scan de QR-code om een account aan te maken.

Via Mijn Container kan je in een paar kliks aanvragen om je factuur via mail te ontvangen. Ook kan je via jouw account een domiciliëring opzetten. Zo heb je minder papierwerk en nooit een gemiste ophaling door een geblokkeerde container! Snoeihout laten verhakselen aan huis, kerstboomophaling en andere afvalophalingen op afroep vraag je ook aan via Mijn Container.

Wijziging ophaling grofvuil sinds 1 januari

Onder grofvuil vallen alle niet-herbruikbare goederen die door hun gewicht of omvang (bv. oude matrassen, zetels …) niet in de huisvuilcontainer kunnen en niet selectief worden ingezameld. Via je account op Mijn Container kan je de ophaling aanvragen.

Sinds 1 januari 2023 haalt de Kringwinkel enkel nog herbruikbare voorwerpen op die nog in goede staat bevinden. Elektrische apparaten (AEEA) zijn altijd welkom, ook als ze defect zijn. Je vraagt de gratis ophaling, minstens één week op voorhand, aan bij callcenter De Kringwinkel op tel. 03-217 25 10 (bereikbaar van 9 – 16 u).

Meer info

Diftar: rest- en gft-afval
tel. 0800-98 003
mijncontainer@wommelgem.be 
https://wommelgem.mijncontainer.be/login 

IGEAN: PMD, papier- en kartonafval
tel. 0800 1 46 46 
https://www.igean.be/afvalvraag