Sint-Janskapel

Wat

Een doop, een trouw of een andere viering gepland? Als je op zoek bent naar een uniek en intiem kader, kan je terecht in de Sint-Janskapel van Wommelgem. Je kan de kapel reserveren via het online reserveringstool. Een overzicht van de prijzen vind je in het retributiereglement. Een medewerker neemt vervolgens contact met je op om de gewenste datum te bevestigen. Je komt de sleutel op de laatste werkdag voor je activiteit in het gemeentehuis ophalen (dienst vrije tijd, eerste verdieping). Wil je ook graag weten tegen welke geschiedenis je in de kapel aankijkt? Lees dan zeker verder!

Een duik in de geschiedenis

De kapel was vroeger van grote betekenis voor het volk. Er vonden regelmatig bedevaarten plaats tegen allerlei ziekten en kwalen, vooral dan tegen de zogenaamde overschreeuw bij kinderen. De kapel was toen toegewijd aan Sint-Jan-de-Krijter (de roeper), en werd pas later toegewijd aan Sint-Jan de Doper. De verering van Sint-Jan-de-Krijter moet het grootst geweest zijn in de 17de eeuw, toen de streek fel door de pest getroffen werd. Het bouwjaar van de kapel is onbekend, maar een eerste bron verwijst naar de 14de eeuw. 

Tot 1620 werd hier dagelijks een mis opgedragen. Tijdens de zomerfeesten werd er, ter ere van de heilige Sint-Joannes, een midzomerfeest gehouden. Op Sint-Jansavond trok het volk naar een open plaats waar een vuur ontstoken werd en gedanst werd. Het vuur werd in die tijd aanzien als een waarborg voor gezondheid en geluk, anderzijds ook als een zuivering van kwade geesten en ziekten. Rond het jaar 1660 moet de Sint-Jansverering het grootst geweest zijn. Het feestgebeuren lokte toen vele bedevaarders uit de omliggende dorpen naar de Beemdkant. Er stonden toen reeds kramen rond de kapel: het was dan kermis. 

Kapel gerestaureerd

Het jaar 1965 was een ongeluksjaar voor de kapel. Vandalen vernielden het altaar en het puin bleef in de kapel liggen. Het terrein rond de kapel werd door het toenmalige gemeentebestuur gebruikt als stortplaats. Door de aanleg van de snelweg vestigde zich ook meer industrie in het gebied, waardoor de kapel ernstig bedreigd werd. De bevolking protesteerde via tal van verenigingen. De Heemkundige Kring De Kaeck gaf de start, het ACW, Natuurschoon en de VTB-VAB volgden. De Kaeck vroeg bescherming van de kapel bij de Koninklijke Commissie Monumenten en Landschappen. Die vraag kon niet ingewilligd worden, gezien de toestand van verval.

In 1968 restaureerden leden van de heemkundige kring de kapel met bouwstenen van de gesloopte herberg De Kroon uit de Dasstraat. Het gemeentebestuur nam die kosten op zich, aangezien het kerkbestuur niet over de financiële middelen beschikte. In 1970 werd de kapel en de omliggende grond kosteloos afgestaan aan het gemeentebestuur. Een jaar later werd met de rest van de restauratie gestart. In datzelfde jaar werd de bescherming van het gebouw als monument en de omgeving als landschap een feit. Op vraag van het gemeentebestuur werden er opnieuw feestelijkheden ingericht, toen om de voltooiing van de restauratie van de kapel te vieren. De heemkundige kring richtte die feesten voor het eerst in op 24 en 25 juni 1972. Deze Sint-Jansfeesten groeiden uit tot een opgemerkte jaarlijkse gebeurtenis, waarmee een oude traditie in ere werd hersteld.