Sint-Elooimuseum (Eureloy)

Wat

Het secretariaat van Eureloy is gevestigd in het buitenfort (hoofdfrontgebouw). Eén van de lokalen biedt ook ruimte aan een permanente Sint-Elooitentoonstelling. 

Sint-Elooi is de patroonheilige van de goud- en zilversmeden, de metaalbewerkers, de ruiters en de land- en tuinbouwers. Maar hij staat bovenal symbool voor sociale rechtvaardigheid, over de grenzen heen. 

Meer info

Surf naar www.eureloy.org.