Seniorenraad

De seniorenraad behandelt alle kwesties die de senioren aanbelangen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks. Hij bevordert de samenwerking in het bejaardenwerk en de bejaardenzorg. Jaarlijks organiseert de seniorenraad ook een grote samenkomst, namelijk het seniorenfeest. De seniorenraad wordt ook betrokken bij de viering van huwelijksjubilarissen. 

Het algemeen reglement adviesraden vind je hier.

Vertegenwoordiging

Elke seniorenbond kan twee stemgerechtigde vertegenwoordigers en één plaatsvervanger voordragen.

Samenstelling