Samen maken we de mobiliteitsswitch

Gepubliceerd op donderdag 2 juni 2022 14.38 u.

Efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer

Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. De trein, tram en bus blijven vaste waarden. Op drukke verbindingen zetten ze snellere
en frequentere bussen en trams in. Op plaatsen waar er minder vraag is naar openbaar vervoer, zetten ze in op flexvervoer. Je reserveert dan vooraf een rit of gebruikt een deelfiets of -wagen om een deel van je traject af te leggen.

Hoppin maakt combimobiliteit eenvoudig

Centraal in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit. Dat wil zeggen dat je verschillende vervoermiddelen combineert om je bestemming te bereiken. Denk aan trein, bus, tram, je eigen fiets of deelsystemen zoals een deelfiets of -wagen. Hoppin, het nieuwe mobiliteitsmerk dat alle openbaarvervoersoplossingen onder één naam bundelt, maakt combimobiliteit eenvoudiger.

Vlot overstappen doe je op een Hoppinpunt

Dat is een knooppunt waar verschillende vervoermiddelen samenkomen, zoals bus, tram, deelsystemen of flexvervoer (Hoppinbus of -taxi). Je route plannen, boeken (en later ook betalen) kan via de app, de website of het callcenter van de Hoppincentrale.

Op naar de mobiliteitsswitch

In 2022 werken de Vlaamse overheid, De Lijn, de vervoerregio’s en de lokale besturen verder aan de realisatie van deze nieuwe mobiliteitsvisie. De Hoppincentrale wordt verder uitgerold, er verschijnen Hoppinpunten in het straatbeeld, het nieuwe net van De Lijn wordt op punt gezet en het flexvervoer wordt getest in een aantal regio’s.

Hoe pakken we dit aan in de Antwerpse Vervoerregio?

Het openbaarvervoersaanbod is op maat van jouw regio. Daarom is Vlaanderen opgedeeld in vijftien vervoerregio’s. Vervoerregio Antwerpen bestaat uit 32 gemeenten die samenwerken aan een gezamenlijke mobiliteitsvisie voor alle vervoermiddelen. In het gezamenlijk plan wordt ingezet op:

  • Snellere en frequentere bussen en trams op de drukste verbindingen, met een vlotte overstap, ook op de trein.
  • Een aanbod van flexvervoer (Hoppinbus of -taxi) in de schaars bewoonde en meer afgelegen kernen van de vervoerregio. Zo maak je vlot de overstap naar bus of tram.
  • Een regiobreed deelfietssysteem met zowel klassieke als elektrische fietsen. Aan de Kerkplaats zullen zeven elektrische fietsen voorzien worden, aan de Park & Ride worden zestien elektrische fietsen geplaatst. Aan Vrijetijdscentrum Brieleke worden zes reguliere deelfietsen geplaatst.

Het slim combineren van trein, bus, tram en deelvoertuigen: hoe loopt dat dan?

Hiernaast vind je enkele voorbeeldtrajecten voor jouw regio (op basis van de nieuwe en goedgekeurde openbaarvervoerplannen). Wat dit voor jou betekent, ontdek je vanaf het najaar.