Routeplan 2030: een mobiliteitsplan voor de toekomst

Gepubliceerd op woensdag 8 mei 2019 11.49 u.
Wommelgem is één van de 32 gemeenten die samen de Vervoerregio Antwerpen vormen. Omdat de huidige mobiliteitsvoorzieningen tegen hun limieten aanbotsen, moeten we nu belangrijke keuzes maken. Routeplan 2030 bundelt deze uitdagingen in één plan waarin alle partijen samenwerken aan jouw mobiliteit.

Tel mee met het project ‘Straatvinken’ op 16 mei

Wil jij helpen om de mobiliteit in Wommelgem mee in kaart te brengen? Doe dan op donderdag 16 mei van 17 tot 18 u. mee met de telactie van Straatvinken. In de hele provincie tellen inwoners welke vervoersmiddelen ze in hun straat zien passeren. Deze cijfers geven de Vervoerregio een beter beeld van de huidige mobiliteitsknopen of -kansen. Registreer je deelname via www.straatvinken.be. Al deze info kan gebruikt worden voor de ontwikkeling van Routeplan 2030.

Wat houdt Routeplan 2030 in?

1. Een slim mobiliteitssysteem, ook voor Wommelgem
Ook in de toekomst willen we een welvarende, gezonde en slimme gemeente zijn. We bieden onze inwoners in Vervoerregio Antwerpen kansen om minder afhankelijk te zijn van de auto en zich duurzaam te verplaatsen. Dat is goed voor het milieu én voor de leefbaarheid van onze gemeente.

2. A-net: snel en betrouwbaar reizen binnen onze vervoerregio
We bouwen samen met de andere gemeenten, De Lijn en de NMBS aan een kwalitatief regionaal netwerk van openbaar vervoer dat vlotte en frequente verbindingen garandeert. Dat netwerk krijgt de naam ‘A-net’. Het grootste deel van de inwoners van de vervoerregio moet in staat zijn om binnen de twintig minuten op het A-net te geraken, met de fiets of via lokale openbare verbindingen. Alleen voor het landelijk gebied (de kernen in dat gebied niet meegerekend) is een langere reistijd aanvaardbaar, of moet eenzelfde reistijd met de auto mogelijk zijn.

3. Knooppunten garanderen een vlotte overstap
Routeplan 2030 zet volop in op mobiliteitsknooppunten. Daar stap je vlot over van het ene vervoersmiddel naar het andere. Bijvoorbeeld een veilige fietsenstalling aan een belangrijke bushalte, of deelfietsen aan treinstations. De knooppunten zijn duidelijk ingericht en goed toegankelijk, zodat ook wie een beperking heeft of minder mobiel is, er vlot terechtkan.

4. Versterking van dorpskernen

Om verplaatsingen met de auto te beperken, is het ook nodig dat zoveel mogelijk voorzieningen aanwezig zijn of blijven in de dorpskern. Zo kunnen we gemakkelijk te voet of met de fiets naar de bakker, de school of de bank. Alle gemeenten uit de Vervoerregio zullen daarop inzetten. 

Meer info?

www.routeplan2030.be