Rommelmarkt Volkaertslei - zondag 2 juni 2019

Aangenomen door het schepencollege op 18 februari 2019
Datum publicatie website: maandag 1 april 2019

Artikel 1
Op zondag 2 juni 2019 worden er nadarbarelen geplaatst, voorzien van dagslapers met verkeersbord C3:

  • in de Volkaertslei ter hoogte van de Roosekapellaan,
  • in de Volkaertslei ter hoogte van de Maria Clarastraat.

Deze afgesloten ruimte is gedurende het evenement volledig verkeersvrij. Standhouders hebben enkel toegang tot op het ogenblik dat de markt wordt geopend (tussen 5.00 en 07.00 u.) en kunnen pas terug op het terrein na afloop van de markt (14.00 u.).

De voertuigen van de standhouders dienen elders, bij voorkeur op een aparte parking, te worden gestald. Ten behoeve van dringende interventies van politie- of andere hulpdiensten, mogen voor deze tijdelijke afsluitingen geen auto's, (brom)fietsen of andere obstakels geplaatst worden.

De nadarbarelen worden geplaatst ten vroegste om 05.00 u., en dienen verwijderd te worden uiterlijk om 15.00 u.

Artikel 2
Op zondag 2 juni 2019 wordt een stilstaan- en parkeerverbod voorzien aan beide zijden van de Volkaertslei én het pleintje tussen de Roosekapellaan en de Maria Clarastraat. Het parkeerverbod wordt ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E3, met onderbord 'op 26 mei tussen 05.00 en 16.00 uur'.

Artikel 3
Uitzondering op artikel 1 en 2 wordt gemaakt voor:

  • dringende interventies van de hulpdiensten,
  • dringend opgeroepen artsen.

Artikel 4
De borden met een parkeerverbod dienen minimaal 48 uur voorafgaand aan het evenement, geplaatst te worden.

Artikel 5
De organisatie dient een vrije doorgang te voorzien over de ganse lengte van het evenement voor de brandweer van minstens 4 meter breedte. Deze dient in geval van nood opengezet te worden.

Artikel 6
De nodige verkeerstekens zullen geplaatst worden door de organisator, volgens de richtlijnen van politie.

Artikel 7
Overtredingen worden bestraft met politiestraffen, tenzij andere wetten, decreten of besluiten een zwaardere straf voorzien.