Retributies activiteiten

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 19 december 2013.
Datum publicatie website: maandag 20 januari 2014.

Het vaststellen van het tarief zelf en de bepaling van de wijze van inning voor het verkopen van inkomtickets te delegeren aan het schepencollege ingeval de te ontvangen inkomgelden integraal worden doorgestort aan de inrichters en dit zonder aanrekening van bijkomende kosten aan onze burgers.