Retributiereglement voor voornaamswijziging

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 20 september 2018.
Datum publicatie website: dinsdag 25 september 2018.

Artikel 1
Met ingang van 1 oktober 2018 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019, wordt een retributie geheven voor de dienstverlening bij de procedure tot wijziging van de voornaam.

Artikel 2
Het tarief bedraagt 500,- euro voor een standaard voornaamswijziging.

Het verminderd tarief van 50,- euro is van toepassing indien de voornaam die men wil veranderen, op zichzelf genomen of samengenomen met de familienaam, belachelijk of hatelijk is, manifest ouderwets is, vreemd klinkt of aanleiding geeft tot verwarring.

Vreemdelingen die de Belgische nationaliteit aanvragen en niet over een voornaam beschikken, zijn vrijgesteld van retributie bij een verzoek tot voornaamstoevoeging.

Voor transgenders is de procedure tot voornaamswijziging kosteloos.

Artikel 3
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de procedure tot voornaamswijziging.

Artikel 4
De retributie is verschuldigd op het ogenblik van de aanvraag.
De betaling gebeurt cash of elektronisch.