Retributiereglement voor het gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur

Wat

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 7maart 2022

Bekijk hieronder het retributiereglement in bijlage.