Retributiereglement voor het gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur

Wat

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 maart 2021

Bekijk hieronder het retributiereglement in bijlage.