Retributiereglement voor het gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur

Wat

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 februari 2020

Bekijk hieronder het retributiereglement in bijlage.