Retributiereglement voor gebruik en ontlening materialen bibliotheek

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 21 september 2017
Publicatie op website: woensdag 14 maart 2018

Artikel 1

De gemeente heft van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 een retributie op het gebruik en het ontlenen van materialen van de Openbare Bibliotheek Wommelgem.

Artikel 2

De retributie wordt als volgt vastgesteld:

  • Lidgeld : gratis
  • Overschrijden van de uitleentermijn: de retributie voor het laattijdig terugbezorgen van ontleende materialen bedraagt € 0,15 per openingsdag en per geleend object.
  • Ingeval verloren, beschadigde en niet-teruggebrachte materialen wordt een retributie aangerekend overeenkomstig de aankoopprijs en eventuele verwerkingskosten van het materiaal. Voor materialen die niet meer verkrijgbaar zijn, bepaalt de bibliothecaris de vergoeding.
  • Internet- en kleurenprints : € 0,12
  • Fotokopieën zwart/wit: € 0,05
  • Administratiekost voor aanmaning: € 0,50
  • Verzendingskost van aangetekende zending: posttarief
  • Vergoeding aanvragen andere bibliotheek: € 5,00 + eventueel bijkomende kosten leverancier
  • Vergoeding nieuwe bibliotheekkaart: € 2,50
  • Koffie en thee: € 1,00 per tas

Artikel 3

De retributie is verschuldigd door de houder van de lenerskaart of door degene die er burgerlijk verantwoordelijk voor is en gebruik maakt van de dienstverlening in de vestiging van de openbare bibliotheek van Wommelgem.

Artikel 4

De retributie moet contant betaald worden. Er wordt geen terugbetaling van retributie toegestaan. 

Bij niet minnelijke betaling zal het volledig verschuldigde bedrag ingevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig artikel 94, tweede lid van het Gemeentedecreet, of in voorkomend geval langs gerechtelijke weg.