Retributiereglement Gemeentelijk Sportcentrum Brieleke

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 19 oktober 2017
Publicatie op website: woensdag 14 maart 2018

Artikel 1

Het 'retributiereglement gemeentelijk sportcentrum Brieleke', dat laatst werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 juni 2017 wordt opgeheven met ingang van 1 november 2017.

Artikel 2

Met ingang van 1 november 2017 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt het gewijzigde 'retributiereglement gemeentelijk sportcentrum Brieleke' goedgekeurd als volgt:

Retributiereglement gemeentelijk sportcentrum Brieleke

Artikel 1

De aangerekende prijzen omvatten:

  • eigenlijke huur
  • gebruik kleedkamers en sanitair

Artikel 2

Elke inrichter van een dagmanifestatie dient een waarborg te betalen van € 125,00.

Artikel 3

Er gelden gedifferentieerde tarieven:

Voordeeltarief: erkende Wommelgemse verenigingen, Wommelgemse scholen, individuele inwoners
Gewoon tarief: andere verenigingen, niet-Wommelgemse scholen, individuele niet-inwoners en ondernemingen (hieronder vallen ook zelfstandigen in bijberoep met ondernemingsnummer)

Artikel 4

Tarieven tijdens daluren:
Behalve voor ondernemingen is het voordeeltarief voor iedereen van toepassing op weekdagen van 9 tot 18 u. en op woensdag van 9 tot 12 u. Ondernemingen betalen steeds het gewone tarief.

Artikel 5

De vergoedingen per uur voor het gebruik van de sporthal bedragen:

Sporthal    
  Gewoon tarief Voordeeltarief
1/3 sporthal € 15  € 10
2/3 sporthal € 17 € 12
3/3 sporthal  € 20  € 15

Artikel 6

De vergoedingen per uur voor het gebruik van de danszalen bedragen:

Danszalen    
  Gewoon tarief Voordeeltarief
Kleine danszaal € 13 € 8
Grote danszaal € 15 € 10

Artikel 7

De vergoeding voor een dagmanifestatie op een weekenddag in de sporthal bedraagt:

Dagmanifestatie    
  Gewoon tarief Voordeeltarief
3/3 sporthal € 600 € 300

Artikel 8

Voor het gebruik van een danszaal voor een horecagerelateerde activiteit betaalt de uitbater van de cafetaria € 100,00 per activiteit.

Artikel 9 

De modaliteiten van betaling van deze retributie worden bepaald in het gebruiksreglement van het gemeentelijk sportcentrum Brieleke.

Artikel 10

De retributie is verschuldigd door de gebruiker. De gebruiker is verantwoordelijk voor de betaling van de retributie en van de onkosten in geval van schade aan de accommodatie en/of het materiaal en/of het niet netjes achterlaten van de ter beschikking gestelde sportaccommodatie.

Artikel 11

Facturen dienen binnen de dertig dagen na facturatiedatum te worden betaald.

A) Jaarverhuur
Facturatie gebeurt halfjaarlijks.

B) Losse verhuur
Facturatie gebeurt op het moment van de aanvraag bij aanvragen via de vrijetijdsdienst. Huuraanvragen ter plaatse worden cash afgerekend.

C) Verhuur aan cafetaria-uitbater
Facturatie gebeurt halfjaarlijks.

Artikel 12

Bij niet betaling zal het volledig verschuldigde bedrag ingevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig artikel 94, tweede lid van het gemeentedecreet.

Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.

Artikel 13

Indien de verschuldigde retributie niet is betaald op de vervaldag van de tweede aanmaning, wordt aan de betrokkenen, automatisch de verdere toegang tot de accommodatie ontzegd.