Retributie restafval Fort 2 en uitzonderlijke omstandigheden

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 19 december 2013.
Datum publicatie website: maandag 20 januari 2014.

Toevoeging artikel 2bisAangenomen door de gemeenteraad op donderdag 20 november 2014.
Datum publicatie website: maandag 16 februari 2015.

Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt er een retributie geheven op de inzameling van restafval op het gemeentelijk recreatiedomein Fort 2 en op de inzameling van restafval in uitzonderlijke omstandigheden (vb. events, festivals, …).

Hoofdstuk I Inzameling van restafval op het gemeentelijke recreatiedomein Fort 2

Artikel 1

Het gebruik van grijze restafvalcontainers, groene GFT+ afvalcontainers of van de ondergrondse restafvalcontainer met chipkaart is verplicht voor elke op het gemeentelijk recreatiedomein Fort 2 gehuisveste vereniging.

Artikel 2

Indien gebruik gemaakt wordt van de ondergrondse restafvalcontainer met chipkaart dan is de retributie verschuldigd per manipulatie (openen en sluiten) van de vuilschuif (inhoud 60 liter) en wordt deze vastgesteld op 1,95 EUR per manipulatie.

Artikel 2 bis

Er wordt vrijstelling van retributie verleend aan de VZW “Vriendenkring gemeentelijk domein Fort II Wommelgem” voor het gebruik van de ondergrondse container voor haar restafval.

Artikel 3

De retributie zal gefactureerd worden volgens de modaliteiten bepaald door het schepencollege.

Hoofdstuk II Inzameling van restafval in uitzonderlijke omstandigheden

Artikel 1

Het gebruik van specifieke gemeentelijke zelfklevers is verplicht voor het inzamelen en verwijderen van restafval in uitzonderlijke omstandigheden (vb. events, festivals, …).

Artikel 2

De retributie is verschuldigd per standaard huisvuilzak (inhoud 60 liter) bij ophaling door de gemeentelijke diensten.

Artikel 3

De kostprijs van deze specifieke gemeentelijke zelfklever wordt vastgesteld op 1,95 EUR per zelfklever.