Retributie polyvalente zaal bibliotheek

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 19 decemeber 2013.
Datum publicatie website: maandag 20 januari 2014.

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 worden de vergoedingen voor het gebruik van de polyvalente zaal vastgesteld als volgt:

Omschrijving 

Wommelgemse vereniging 

Vereniging buiten Wommelgem

Gebruiksvergoeding 10,00 EUR/DAGDEEL 50,00 EUR/DAGDEEL
Waarborg 25,00 EUR 25,00 EUR


Een dagdeel wordt als volgt bepaald:

Voormiddag: tot 12 u.
Namiddag: 12 tot 18 u.
Avond: 18 tot 24 u.

  1. Er wordt geen afzonderlijke vergoeding gevraagd voor elektriciteitsverbruik en verwarming.
  2. Met het oog op de naleving van de bepalingen van het gebruiksreglement van de polyvalente zaal zal vooraf in de gemeentekas een waarborg van 25,00 EUR gestort worden. De waarborg blijft door de gemeente verworven indien niet voldaan wordt aan voormelde voorwaarden.