Retributie op de kermisactiviteiten

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 19 december 2013
Datum publicatie website: maandag 20 januari 2014

Art.1.- Met ingang van 01 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retribtutie geheven voor de plaatsgelden voor de opstelling van kermisattracties op het openbaar domein.

Art.2.- De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de standplaats toegewezen is.

Art.3.- Berekeningsgrondslag en tarief :

De retributie wordt berekend per strekkende meter op basis van de langste zijde.

Elke begonnen meter zal worden aangerekend als een volle meter.

- voor de openbare kermissen op de Kerkplaats :

  • 10 EUR per strekkende meter voor de plaats van autoscooter en lunapark;
  • 5 EUR per strekkende meter voor de andere foorinrichtingen;

- voor de openbare kermis op Kandonklaar :

  • 7,50 EUR per strekkende meter voor de plaats van autoscooter en lunapark;
  • 3,75 EUR per strekkende meter voor de andere foorinrichtingen;

- voor de kermissen op het openbaar domein buiten de openbare kermissen :

  • 7,50 EUR per strekkende meter voor de plaats van autoscooter en lunapark;
  • 3,75 EUR per strekkende meter gevelbreedte voor de andere foorinrichtingen;

Art.4. - Het bedrag van de standplaats dient betaald uiterlijk 1 maand voor de aanvang van de desbetreffende kermis.