Retributie op de afgifte van een kiezerslijst op cd-rom

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 20 september 2018.
Datum publicatie website: dinsdag 25 september 2018.

Artikel 1
Met ingang van 21 september 2018 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019, wordt een retributie geheven op de afgifte van een kiezerslijst op cd-rom.

Artikel 2
Enkel personen die als kandidaat voorkomen op een voordracht, ingediend met het oog op de verkiezing,kunnen tegen betaling van de retributie een digitaal exemplaar van de kiezerslijst ontvangen.

Artikel 3
De aanvragen dienen schriftelijk te gebeuren, gericht aan de burgemeester.

Artikel 4
De retributie voor afgifte van een digitale kiezerslijst bedraagt 19,36 euro per exemplaar.

Artikel 5
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
De kiezerslijst wordt verkregen na betaling van het verschuldigde bedrag.