Retributie op de afgifte van afvalstoffen op het intergemeentelijk recyclagepark

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 19 december 2013.
Datum publicatie website: maandag 20 januari 2014.

Artikel 1

Onderstaande tarieven te bevestigen:

Fractie

euro/kg

grof vuil 0,20
gemengd bouw- en sloopafval 0,20
gipsafval en cellenbeton 0,03
grond 0,03
zuiver steenpuin 0,03
groenafval gratis

Artikel 2

De vrijstelling (excl. op grof vuil) van 50 kg per gezin tot 3 personen en 10 kg extra per bijkomend gezinslid te bevestigen.

Artikel 3

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de toezichthoudende overheid (OVAM), evenals aan IGEAN milieu & veiligheid.