Retributie mobiele constructies op openbaar domein

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 19 december 2013.
Datum publicatie website: maandag 20 januari 2014.

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een plaatsrecht op de mobiele constructies op het openbaar domein met uitzondering van deze op de wekelijkse markt geheven als volgt:

  1. Tarief per dag: 2,50 EUR per dag of gedeelte van een dag en per strekkende meter of gedeelte van een strekkende meter.
  2. Tarief per kalenderkwartaal: 2,00 EUR per dag of gedeelte van een dag en per strekkende meter of gedeelte van een strekkende meter.

Artikel 2

De opmeting geschiedt door het gemeentebestuur. Het plaatsrecht is eisbaarĀ zodra de plaats op het openbaar domein ingenomen wordt.

Artikel 3

De ambulante handelaars kunnen dit plaatsrecht vereffenen door overschrijving.