Retributie markt plaatsrecht

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 17 december 2015.
Datum publicatie website: dinsdag 12 januari 2016.
Gewijzigd door gemeenteraad op 22 maart 2018
Publicatie website: maandag 28 mei 2018

Artikel 1

Met ingang van 1 april 2018 en voor een termijn eindigend op 31 december 2018 wordt er geen retributie meer geheven op het innemen van een standplaats op de wekelijkse markt en wordt het nultarief van kracht, zowel voor de vaste standplaatsen (abonnementen) als voor de losse standplaatsen.

Artikel 2

Het bestaande retributiereglement op elektriciteitsaansluitingen blijft ongewijzigd behouden.

Artikel 3

Met ingang van 1 januari 2019 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie geheven op het innemen van een standplaats op de wekelijkse markt.

Deze wordt vastgesteld als volgt:

a) Het tarief bedraagt 1,40 EUR per strekkende meter en per marktdag voor de vaste standplaatsen (abonnementen per kwartaal) op de wekelijkse markt.

b) Het tarief bedraagt 1,80 EUR per strekkende meter en per marktdag voor de losse standplaatsen op de wekelijkse markt.

c) Indien de markt verplaatst wordt van de Kerkplaats naar het Scheersel worden voornoemde tarieven gehalveerd.