Retributie huishoudelijk afval

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 19 december 2013.
Datum publicatie website: maandag 20 januari 2014.

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie gevraagd voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke en daarmee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

Artikel 2

Het gebruik van de grijze restafvalcontainers en groene GFT+ afvalcontainers is verplicht voor iedereen die van de gemeentelijke huis-aan-huisinzamelingen gebruik wenst te maken en dit overeenkomstig de bepalingen in het uniform politiereglement op de gemeentelijke administratieve sancties.

Artikel 3

Modaliteiten

§1. De retributie is verschuldigd als men één of meer afvalcontainer(s) voor lediging aanbiedt aan de door de gemeente georganiseerde ophaling.

§2. Bij uitzonderlijke klimatologische omstandigheden, indien deze aangetoond worden door de metingen van het Koninklijk Meteorologisch Instituut, Dienst Klimatologie, kan het schepencollege vrijstelling van betaling verlenen voor een bepaalde ophaaldag.

§3. De retributie zal gefactureerd worden volgens de modaliteiten bepaald door het schepencollege

Artikel 4

De retributie is afhankelijk van de fractie en de inhoud van de container en bedraagt voor:

  1. de inzameling en verwijdering van het restafval:

Containerinhoud 

Type

Retributie per lediging

40 liter  R1 1,30 EUR
120 liter  R5 4,55 EUR
240 liter  R6 7,80 EUR

b. de inzameling van het GFT+afval:

Containerinhoud

Type

Retributie per lediging

40 liter G1 1,00 €/lediging
120 liter G4 3,00 €/lediging
240 liter G6 6,00 €/lediging

c. de inzameling van het groot huisvuil:

De retributie voor de inzameling (op afroep) van het groot huisvuil bedraagt 0,20 EUR per kg.

d. de inzameling van het papier & karton:

De huis-aan-huisinzameling van het oud papier & karton is gratis.

e. de inzameling van PMD:

De retributie voor een rol van 20 PMD-zakken (inhoud 60 liter) bedraagt 2,50 EUR per rol.