Retributie gebruik Sint-Janskapel

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 19 december 2013.
Datum publicatie website: maandag 20 januari 2014.

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 worden de vergoedingen voor het gebruik van de Sint-Janskapel voor huwelijksinzegeningen, doopvieringen en andere vieringen vastgesteld als volgt:

Omschrijving

Inwoners van Wommelgem

Niet-inwoners van Wommelgem

Gebruiksvergoeding  50,00 EUR/viering  100,00 EUR/viering
Waarborg   250,00 EUR  250,00 EUR 
  1. Er wordt geen afzonderlijke vergoeding gevraagd voor elektriciteitsverbruik en verwarming.
  2. Met het oog op de naleving van de bepalingen van het gebruiksreglement van de polyvalente zaal zal vooraf in de gemeentekas een waarborg van 250,00 EUR gestort worden. De waarborg blijft door de gemeente verworven indien niet voldaan wordt aan voormelde voorwaarden.