Retributie begraafplaatsen

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 19 december 2013.
Datum publicatie website: maandag 20 januari.

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie gevorderd op het verlenen van concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Artikel 2

De retributie is verschuldigd door degene die de concessie vraagt.

Artikel 3

De retributies bedragen:

1. Concessies 

a. Niet-gecremeerde lichamen

Bij het verlenen van grafconcessies en percelen voor grafkelders of het hernieuwen ervan, voor een termijn van 30 jaar, gelden voor de begraafplaatsen Wommelgem-Centrum en Wommelgem-Kandonklaar de volgende tarieven: (een oppervlakte van 2,50m² en max. 2 personen)

 • Perceel voor grafconcessie voor inwoners van de gemeente: 750 EUR
 • Perceel voor grafconcessie voor niet-inwoners van de gemeente: 1.500 EUR
 • Perceel met grafkelder voor inwoners van de gemeente: 1.750 EUR
 • Perceel met grafkelder voor niet-inwoners van de gemeente: 2.500 EUR

Een uitbreiding van een bestaande eeuwigdurende grafconcessie of bestaande grafconcessie toegestaan voor 50 jaar zal, wanneer hierom verzocht wordt en indien mogelijk, toegestaan worden mits betaling van onderstaande bedragen per bijkomende persoon:

  • Voor inwoners van de gemeente: 750 EUR
  • Voor niet-inwoners: 1.500 EUR

 b. Gecremeerde lichamen

 • Urnenveld: bij het verlenen van urnenveldconcessies of het hernieuwen ervan voor een termijn van 30 jaar, gelden volgende tarieven: (een oppervlakte van 0,75 m x 0,70 m en max. 2 urnen)
  • Voor inwoners van de gemeente: 300 EUR per perceel
  • Voor niet-inwoners: 600 EUR per perceel

 • Columbarium: bij het verlenen van columbarium concessies of het hernieuwen ervan voor een termijn van 30 jaar, gelden volgende tarieven:
  • Voor inwoners van de gemeente: 300 EUR per nis
  • Voor niet-inwoners: 600 EUR per nis

 Het tarief van de uniforme nisafsluitplaat bedraagt : 85 EUR.

2. Strooiweide

Het tarief voor een naamplaatje op de herdenkingszuil op de strooiweide van de begraafplaatsen centrum en kandonklaar bedraagt 15 EUR per stuk. Het naamplaatje is vervaardigd in aluminium met ingegraveerde en gelakte letters.

3. Erepark

Het tarief voor het kruis in wit beton met naamplaatje voorzien voor het erepark van de begraafplaats-kandonklaar bedraagt: 50 EUR.

Artikel 4

De invordering van de retributie gebeurt door de financieel beheerder of zijn aangestelde.

Artikel 5

Deze beslissing zal voor nodig gevolg aan de toezichthoudende overheid overgemaakt worden.