Retributie voor de huis-aan-huisinzameling en verwerking van huishoudelijke en daarmee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

Wat

Goedgekeurd op de gemeenteraad op 22 december 2022
Gepubliceerd op website op 12 januari 2023