Regionaal Landschap de Voorkempen

Wat

De Voorkempen is een groene regio in het noordwesten van de provincie Antwerpen. Kasteelparken, uitgestrekte bossen, heide en landbouw wisselen elkaar af. Regionaal Landschap de Voorkempen werkt in onze streek aan het behoud en het verbeteren van het landschap en het vergroten van het draagvlak voor natuur- en landschapszorg. Ze beheren verschillende projecten rond educatie en erfgoed.

Meer info

Bekijk alle projecten, initiatieven en publicaties op de website van Regionaal Landschap de Voorkempen.