OCMW-raad

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk welzijn van Wommelgem biedt tal van diensten aan. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn bestuurt het OCMW. In Wommelgem bestaat de Raad uit 9 leden. Zij worden verkozen voor een periode van zes jaar. De verslagen van de vergadering vind je achter deze link terug.

  • Wanneer? De vergaderingen van de OCMW-raad vinden elke vierde donderdag van de maand plaats, 's avonds aansluitend na de gemeenteraad van 20 u. In maart vergaderen ze uitzonderlijk op de derde donderdag.
  • Waar? De OCMW-raad vindt plaats in de polyvalente zaal van de bibliotheek, Welkomstraat 32.

Je kan de vergadering ook van thuis uit herbeluisteren. Klik hier om de audio te (her)beluisteren.

De Raadsleden van OCMW Wommelgem houden zich aan een deontologische code. De deontologische code van de OCMW-raadsleden is het geheel van beginselen, gedragsregels en gebruiken die de leden van de Raad als leidraad hanteren bij hun dienstverlening aan de bevolking.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft een aantal bevoegdheden gedelegeerd aan het Vast Bureau en aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Het Vast Bureau is bevoegd voor een aantal aspecten van het dagelijks bestuur. Het Bijzonder Comité voor de sociale dienst is bevoegd voor het verlenen van individuele financiële hulp. Het treft beslissingen met betrekking tot individuele sociale dossiers. Het Bijzonder Comité vergadert in de regel éénmaal per maand.

De werking van Raad, Bijzonder Comité voor de sociale dienst en Vast Bureau wordt geregeld in een huishoudelijk reglement.

De raadsleden vertegenwoordigen het OCMW in de raden van bestuur en de algemene vergaderingen van een aantal organisaties en intercommunales. 

Samenstelling