OCMW-raad

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk welzijn van Wommelgem biedt tal van diensten aan. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn bestuurt het OCMW. In Wommelgem bestaat de Raad uit 9 leden. Zij worden verkozen voor een periode van zes jaar. De verslagen van de vergadering vind je achter deze link terug.

  • Wanneer? De vergaderingen van de OCMW-raad vinden elke vierde donderdag van de maand plaats, 's avonds aansluitend na de gemeenteraad van 20 u. In april vergaderen ze uitzonderlijk op de derde donderdag en deze verloopt digitaal. De vergadering is nadien van thuis uit te beluisteren. Klik hier om de audio te (her)beluisteren.
  • Waar? De OCMW-raad (met uitzondering van april) vindt plaats in de polyvalente zaal van de bibliotheek, Welkomstraat 32.

De Raadsleden van OCMW Wommelgem houden zich aan een deontologische code. De deontologische code van de OCMW-raadsleden is het geheel van beginselen, gedragsregels en gebruiken die de leden van de Raad als leidraad hanteren bij hun dienstverlening aan de bevolking.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft een aantal bevoegdheden gedelegeerd aan het Vast Bureau en aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Het Vast Bureau is bevoegd voor een aantal aspecten van het dagelijks bestuur. Het Bijzonder Comité voor de sociale dienst is bevoegd voor het verlenen van individuele financiële hulp. Het treft beslissingen met betrekking tot individuele sociale dossiers. Het Bijzonder Comité vergadert in de regel éénmaal per maand.

De werking van Raad, Bijzonder Comité voor de sociale dienst en Vast Bureau wordt geregeld in een huishoudelijk reglement.

De raadsleden vertegenwoordigen het OCMW in de raden van bestuur en de algemene vergaderingen van een aantal organisaties en intercommunales. 

Samenstelling

Melding sluiten

Vaccinatiecampagne voor de brede bevolking van start

Bekijk alle info over de vaccinatiecampagne voor Wommelgem op deze overzichtspagina 

  • Je ontvangt een uitnodiging van het Agentschap Zorg en Gezondheid per brief. Momenteel krijgen de hoogste leeftijdscategorieën hun uitnodiging.
  • Heb je problemen om online een afspraak te maken? Neem contact op met de vaccinatiehelpdesk via het telefoonnummer op je uitnodiging.
  • Heb je geen vervoer naar het vaccinatiedorp? Alle vervoersopties kan je op deze pagina nalezen >>

Bekijk het overzicht van de geldende coronamaatregelen 

Bekijk alle info over de vaccinatiecampagne