Publieke raadpleging conceptnota Provinciaal Beleidsplan

Gepubliceerd op dinsdag 6 augustus 2019 15.22 u.
Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten we daar nu al over nadenken. De bevolking groeit immers terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt.

Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten we daar nu al over nadenken. De bevolking groeit immers terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt. Duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte is noodzakelijk voor de toekomstige generaties en voor het klimaat. Daarom werkt de provincie Antwerpen aan een nieuw Beleidsplan Ruimte.

Op 23 mei keurde de provincieraad de conceptnota voor het nieuwe Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen goed. De volgende stap is het organiseren van een adviesronde en een publieke raadpleging. Nog t.e.m. vrijdag 18 oktober kan je je mening geven over de conceptnota. Je kan de nota tijdens de openingsuren inkijken in het gemeentehuis, bij de dienst omgeving (gelijkvloers) of online via deze link.