Protime 10 Mijl - 15 maart 2020 - Fort 2

Wat

Goedgekeurd door het college op 27 augustus 2019
Op de website geplaatst op 4 september 2019

Artikel 1

Het parcours door de organisatoren voorzien loopt via ingang Fort II thv de atletiekpiste, via de droge gracht van het binnenfort naar de Fort II straat, Fortbaan, zandweg naar de Rollebeekstraat, Rollebeekstraat, Schranshoevebaan, Lange Weg, Moffenhoeve, Rooseweg, Fortbaan, langs het wandelpad langsheen de fortgracht terug naar de ingang thv de atletiekpiste.

Waar mogelijk gebruiken de deelnemers aan de loopwedstrijd de rijbaan niet. Dit wil zeggen dat ze rond Fort II op de Fortbaan gebruik dienen te maken van het fietspad.

Rekening houdend met de smalle rijbaan, dient er in het belang van de deelnemers een rijverbod ingesteld te worden tegen de richting van de wedstrijd in. Aangezien de deelnemers aan de loopwedstrijd op de Fortbaan niet op de rijbaan lopen, dient hier geen enkelrichting ingesteld te worden.

Dit betekent dat

 • er in de Rollebeekstraat in het doodlopende stuk vanaf de Schranshoevebaan een tijdelijk verkeersbord C1 geplaatst dient te worden ter hoogte van de Schranshoevebaan.
 • Er in de Schranshoevebaan ter hoogte van de Rooseweg een verkeersbord C1 geplaatst dient te worden
 • Er in de Rooseweg ter hoogte van de Fortbaan een verkeersbord C1 geplaatst dient te worden.

Na afloop van de wedstrijd dienen de verkeersborden C1 verwijderd te worden zodat het normale verkeer hersteld kan worden.

Artikel 2

Ter ontrading dient er in de Schanshoevebaan, ter hoogte van de Herentalsebaan, een nadarbareel geplaatst te worden voorzien van een verkeersbord C3, met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en een verkeersbord F45.

Artikel 3

Op het parcours, waar de deelnemers op de rijbaan dienen te lopen meer bepaald in de Rollebeekstraat, Schranshoevebaan en Rooseweg, dient een stilstaan- en parkeerverbod ingesteld te worden door plaatsing van verkeersborden E3, met onderbord 'op 15/3/2020 tussen 12 en 18 u'.

Artikel 4

Men dient eenzelfde stilstaan- en parkeerverbod op de parking van Fort II te voorzien langs de fortgracht, op de weg naar en in de droge gracht en op de parking aan de hoofdingang.

Deze borden dienen minimaal 48 u voorafgaand aan het evenement geplaatst te worden. De lijst met kentekenplaten van voertuigen die geparkeerd stonden op het ogenblik van plaatsing van de borden, dient overgemaakt te worden aan de politie.

Artikel 5

Er dienen door de organisatoren voldoende signaalgevers voorzien te worden om de andere weggebruikers te verwittigen en aan te sporen tot voorzichtigheid, desnoods het verkeer stil te leggen.

In het bijzonder dienen er signaalgevers te staan:

 • ter hoogte van de hoofdingang van Fort II, m.o.o. het leiden van de deelnemers op het fietspad.
 • Ter hoogte van het kruispunt van de Fortbaan en de Volkaertslei m.o.o. het leiden van de deelnemers op het fietspad.
 • Ter hoogte van het kruispunt van de Fortbaan en de zandweg richting Rollebeekstraat m.o.o. het oversteken van de Fortbaan
 • Ter hoogte van het kruispunt van de Moffenhoeven en de Rollebeekstraat m.o.o. het leiden van het verkeer naar rechts in de Rollebeekstraat.
 • Ter hoogte van het kruispunt van de Rollebeekstraat en de Schranshoevebaan, m.o.o. het leiden van het verkeer in de Schranshoevebaan.
 • Ter hoogte van het kruispunt Langeweg en Moffenhoeven m.o.o het kruisen van de Moffenhoeven
 • Ter hoogte van het kruispunt van de Moffenhoeven en de Rooseweg m.o.o. het leiden van het verkeer in de Rooseweg
 • Ter hoogte van het kruispunt van de Rooseweg en de Fortbaan m.o.o. het kruisen van de Fortbaan.
 • Ter hoogte van de Fortbaan waar de deelnemers terug het Fort in geleid worden.

De minimale inzet van signaalgevers zal gecontroleerd worden voor aanvang van de wedstrijd door de politie

Artikel 6

De nodige verkeerstekens zullen geplaatst worden door de organisator volgens de richtlijnen van politie.

Artikel 7

De buurtbewoners, inzonderheid de bewoners langs het parcours waar verkeersbeperkingen worden opgelegd, dienen door de organisatoren tijdig ingelicht te worden.

Artikel 8

De organisatoren staan in voor het correct plaatsen van de nadarbarelen vóór, en het verwijderen ervan na afloop van de wedstrijd.

Artikel 9

Voor aanvang van de wedstrijd zal de politie de signalisatie en de aanwezigheid van signaalgevers controleren, zolang deze niet in orde is, kan de wedstrijd niet van start gaan.

 

Melding sluiten

Samen tegen het coronavirus

Een overzicht van alle maatregelen in Wommelgem

Onze diensten helpen je (van thuis uit) verder

 • Mail je vraag naar de dienst of bel naar het onthaal via tel. 03-355 50 50
 • Gebruik zoveel mogelijk de formulieren van het digitaal loket
 • Dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak (en enkel voor dringende documenten)
 • De bib opende opnieuw de deuren, mét voorzorgsmaatregelen
 • De werf, BKO en thuiszorgdienst werken verder met de nodige voorzorgsmaatregelen

Heb je hulp nodig of kan je hulp bieden?

Maak gebruik van ons vrijwilligersnetwerk (vb. voor boodschappen, honden uitlaten, sociaal contact). Lees het artikel (klik hier) voor meer info of via tel. 03-355 50 55.

Naar het digitaal loket