Vuurwerk

Wat

Het is verboden, zowel op de openbare plaats als op private domeinen, binnenplaatsen en op plaatsen die palen aan de openbare plaats, om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen of wenslampionnen op te laten.

De burgemeester kan toelating verlenen om feestvuurwerk af te steken volgens de voorwaarden en modaliteiten die hij bepaalt. Het afsteken van vuurwerk mag nooit hinder veroorzaken voor de gebruikers van de openbare plaats.

Een toelating van de burgemeester vraag je aan via het Digitaal Loket via het formulier 'evenementen - aanvraagformulier'.