Verwaarlozing gebouwen

Wat

Wanneer woningen of gebouwen verwaarloosd worden kan dit een nadelige invloed hebben op het uitzicht van de straat en de onmiddellijke omgeving.

De gemeente wil verwaarlozing van het patrimonium tegen gaan door verwaarloosde panden te inventariseren en de eigenaars te belasten als zij geen stappen ondernemen om het pand op te knappen.

Is er in jouw omgeving een verwaarloosd pand? Meld dit dan telefonisch of stuur ons een mailtje.

Wij gaan ter plaatse om het pand te bekijken en aan de hand van een puntenlijst gaan wij na of het pand voldoende strafpunten heeft om opgenomen te worden in de lijst van de verwaarloosde woningen en gebouwen.

Lees het gemeentelijk reglement en het belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen na op Meeting Burger.