Schoolfeest GBS 't Laar - Laarstraat - zaterdag 27 april 2019

Aangenomen door het schepencollege op 14 januari 2019
Datum publicatie website: maandag 1 april 2019

Artikel 1
Op zaterdag 27 april 2019 van 12.30 tot 18.30 u. worden er nadarbarelen geplaatst, voorzien van dagslapers met verkeersbord C3:

  • in de Laarstraat ter hoogte van het kruispunt met de Fort II straat,
  • in de Laarstraat ter hoogte van de Anverpiastraat.

Artikel 2
Op zaterdag 27 april 2019 van 12.30 tot 18.30 u. wordt het verkeer en parkeren verboden in de Laarstraat. Het parkeerverbod wordt ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E1, met onderbord 'op 27 april 2019'.

Artikel 3
Uitzondering op artikel 1 en 2 wordt gemaakt voor:

  • dringende interventies van de hulpdiensten,
  • dringend opgeroepen artsen.

Artikel 4
De borden met een parkeerverbod dienen uiterlijk 24, bij voorkeur 48 u voorafgaand aan het evenement, geplaatst te worden.

Artikel 5
De organisatie dient een vrije doorgang te voorzien voor de brandweer van minstens 3 meter breedte. Deze dient in geval van nood opengezet te worden.

Artikel 6
De nodige verkeerstekens zullen geplaatst worden door de organisator, volgens de richtlijnen van politie.

Artikel 7
Overtredingen worden bestraft met politiestraffen, tenzij andere wetten, decreten of besluiten een zwaardere straf voorzien.