BPA’s en RUP’s

In de gemeente Wommelgem zijn er enkele gemeentelijke Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA) van toepassing, alsook enkele gemeentelijke en gewestelijke Ruimtelijk Uitvoeringsplannen (RUP).

Je kan hieronder de bestemmingsplannen en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften van de verschillende BPA’s en RUP’s terugvinden.

Gemeentelijke BPA's

BPA Gulkenrode: Stedebouwkundige voorschriften en bestemmingsplan

BPA Scheersel: Stedebouwkundige voorschriften en bestemmingsplan

BPA Kapelleveld: Stedebouwkundige voorschriften en bestemmingsplan

BPA Schawijk: Stedebouwkundige voorschriften, bestemmingsplan deel A en B, bestemmingsplan deel C

BPA Zonevreemde bedrijven: 

Gemeentelijke RUP’s

RUP Gedeeltelijke wijziging BPA Kapelleveld: 

RUP Sint-Damiaanstraat

Gewestelijke RUP’s

GRUP Afbakening Grootstedelijk Gebied Antwerpen: