Politieraad

De politieraad werkt net zoals een lokaal bestuur met een raad en een college. In dit geval spreken we over een politieraad en politiecollege.

Het aantal politieraadsleden wordt bepaald op basis van het totale bevolkingsaantal van de twee gemeenten die behoren tot de zone. De korpschef woont de vergaderingen van de Politieraad. De secretaris van de Politieraad is verantwoordelijk voor het opstellen en overschrijven van de notulen.

Dagorde en verslagen

De dagorde van de vergadering vind je hier.