Plaatsing in bejaardentehuis

Wat

Wanneer je niet over voldoende financiële middelen beschikt om je eigen verblijf of dat van je vader of moeder in een rusthuis te bekostigen, kan het OCMW tussenkomen in de plaatsingskosten. 

Het OCMW van Wommelgem beschikt zelf niet over een rusthuis, maar werkt samen met de drie private rusthuizen in de gemeente. In uitzonderlijke gevallen werkt het OCMW ook samen met rusthuizen in de ruimere omgeving.

In dit systeem beschik je als bewoner van het rusthuis over 'zakgeld'. Dat wordt aangewend voor je persoonlijke uitgaven. Het bedrag van dat zakgeld is wettelijk bepaald.

De tussenkomst van het OCMW in de plaatsingskosten kan gedeeltelijk worden gerecupereerd bij personen die onderhoudsplichtig zijn ten opzichte van de persoon die in het rusthuis verblijft. Die onderhoudsplicht wordt berekend volgens een uniforme, wettelijke regeling.