Overlast: GAS-reglement

Wat

Wommelgem wil een aangename, leefbare gemeente zijn. Praten kan vaak problemen in de buurt verhelpen. We sensibiliseren over wat mag en niet mag. Als voorkomen echter niet lukt, kan het gemeentebestuur een administratieve sanctie opleggen aan wie de regels niet respecteert.

Een ‘Gemeentelijke Administratieve Sanctie’ (GAS) is een manier om bepaalde vormen van overlast snel en doeltreffend aan te pakken. Meestal is dat een geldboete, maar het kan ook de intrekking van een vergunning of de sluiting van een inrichting zijn.

Waarvoor riskeer je een GAS?

Gewone bestuurlijke inbreuken
De meest voorkomende overtredingen van deze soort zijn:

  • het achterlaten van zwerfvuil
  • het niet opruimen van hondenpoep
  • wildplakken
  • het veroorzaken van geurhinder
  • ...

 Verkeersinbreuken zoals snelheidsovertredingen.

Wie kan een GAS krijgen?

Iedereen die 14 jaar of ouder is en een inbreuk pleegt op het politiereglement riskeert een GAS.

Wat staat er in het reglement?

Het reglement is opgebouwd uit 2 delen.

Deel A omvat een algemeen deel dat in alle gemeenten van de politiezone MINOS geldt. Het betreft de openbare netheid en gezondheid, openbare veiligheid en vlotte doorgang, en openbare rust.

Deel B bevat een aantal specifieke reglementen die van toepassing zijn in Wommelgem, zoals de inzameling van afval, parken en speeltuinen, brandveiligheid van publiek toegankelijke inrichtingen, reglement op de beperkte snelheidsovertredingen enz.
Het aangepaste reglement over de beperkte snelheidsovertredingen ‘Gas 5’ werd goedgekeurd op 21 september 2023 en toegevoegd aan dit deel B.


>> Bekijk GAS 5 hier