Overlast: GAS-reglement

Wat

De buren maaien het gras op zondag vóór 10 uur of na 20 uur, even verderop stookt iemand een vuurtje, je wordt gehinderd door nachtlawaai, loslopende honden hinderen steevast je wekelijkse jogging, ... Overlast kan in verschillende vormen voorkomen.

Vaak lukt het wel om tot een oplossing te komen door te praten. Lukt dat niet, dan kan je beroep doen op de lokale politie voor vaststellingen van overtredingen op het gemeentelijk politiereglement. In dit reglement vind je terug wat in onze gemeente al dan niet kan en mag. Overtredingen op het politiereglement kunnen leiden tot een GAS-boete.

Onderaan kan je het gemeentelijk politiereglement terugvinden. Deze aangepaste versie werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 juni 2021 en ging in op 1 september 2021.

>> Bekijk het politiereglement hier