Kleuter-en basisscholen

Klik hieronder voor een doorverwijzing naar de websites van de basisscholen in Wommelgem. Het schoolreglement en de afsprakennota voor de gemeentelijke basisscholen vind je achter de link naar Meeting Burger.