Omleiding tijdens afsluiting kruispunt

Tijdens deze werken geldt een ruime omleiding voor auto-en vrachtverkeer en een lokale omleiding voor fietsers en voetgangers. We vragen met aandrang om deze aangeduide route te volgen. Zo creëren we voor iedereen de meest veilige verkeerssituatie.

Auto-en vrachtverkeer: volg de omleiding

De omleiding is dezelfde als tijdens het eerste deel van de werken in het voorjaar. Verkeer van en naar het centrum volgt vanaf 6 augustus de omleiding langs de Herentalsebaan; verkeer van en naar de industriezone Noord volgt de omleiding via de Uilenbaan. We begrijpen dat deze wegomlegging grote gevolgen kan hebben voor jouw woon-werkverkeer of klanten die jouw handelszaak of bedrijf in de buurt van de werken willen bereiken. Op onze website vind je daarom een duidelijke kaart met de omleidingswegen zodat je je nieuwe route vlot kan uitstippelen.

We vragen met aandrang dat iedereen de geldende omleiding respecteert. Verkeer via sluipwegen is immers zeer gevaarlijk voor de omwonenden en de zwakke weggebruikers. Tijdens de duur van de werken geldt in de Fortbaan daarom een snelheidsbeperking van 50 km/u. We houden ook de situatie in de Dasstraat en de Ternesselei (tot Terstraetenweg) goed in het oog. Indien de buurt veel overlast ervaart, stellen we éénrichtingsverkeer en een snelheidsbeperking van 30 km/u in.

Fietsers en voetgangers: tijdelijke route rond de werfzone

Rond de contouren van de werf zal een tijdelijke route voor fietsers en voetgangers voorzien worden. Deze tijdelijke inrichting loopt in de vorm van een C rond de werfzone. Via deze route kan je van het noorden van de Ternesselei naar de Van Tichelenlei, de Immerseelstraat en verder op de Ternesselei (en omgekeerd). Om van en naar de Nijverheidsstraat te rijden voorzien we een aangeduide omleiding via de Ternesselei en de Guddegemstraat.

Het is mogelijk dat deze tijdelijke route in de loop van de werken verschoven wordt, wanneer bijvoorbeeld te dicht in de buurt ervan gewerkt wordt. Het is toegankelijk in twee richtingen. Voor sommige stroken is niet veel ruimte beschikbaar. Daar vragen we fietsers om af te stappen, zo kan iedereen er zich veilig verplaatsen. Om diezelfde reden vragen we dat bestuurders van bromfietsen klasse B en speed pedelecs het gehele traject te voet af te leggen. De doorgang rond de werf wordt wel steeds gegarandeerd.

Openbaar vervoer: aangepaste haltes

Buslijn 421 volgt tijdens de werken een omleiding. De haltes ter hoogte van het kruispunt worden niet bediend. De overige haltes in de Ternesselei (ter hoogte van de Guddegemstraat, Rollebeekstraat en Echelveldstraat) worden in beide richtingen bediend. De bus volgt een omleiding langs de Doornaardstraat, waar ook twee tijdelijke haltes geplaatst zullen worden (in beide richtingen). Om de bus veilig te laten draaien, zal er op bepaalde plaatsen in de Doornaardstraat een parkeerverbod ingesteld worden. Richting Berchem komt er ook opnieuw een extra halte in de Draaiboomstraat.