Omleiding tijdens afsluiting kruispunt

Tijdens deze werken geldt een ruime omleiding voor auto-en vrachtverkeer en een lokale omleiding voor fietsers en voetgangers. We vragen met aandrang om deze aangeduide route te volgen. Zo creëren we voor iedereen de meest veilige verkeerssituatie.

Auto-en vrachtverkeer: volg de omleiding

De omleiding is dezelfde als tijdens de eerste fases van de werken in het voorjaar. Verkeer van en naar het centrum volgt vanaf 6 augustus de omleiding langs de Herentalsebaan; verkeer van en naar industriezone Noord volgt de omleiding via de Uilenbaan.

We vragen met aandrang dat iedereen de geldende omleiding respecteert. Verkeer via sluipwegen is immers zeer gevaarlijk voor de omwonenden en de zwakke weggebruikers. Tijdens de duur van de werken geldt in de volledige Fortbaan daarom een snelheidsbeperking van 50 km/u. We houden ook de situatie in de Dasstraat en de Ternesselei (tot Terstraetenweg) goed in het oog. Indien de buurt veel overlast ervaart, stellen we éénrichtingsverkeer en een snelheidsbeperking van 30 km/u in.

Fietsers en voetgangers: tijdelijke route rond de werfzone

Rond de contouren van de werf zal een tijdelijke route voor fietsers en voetgangers voorzien worden. Deze tijdelijke inrichting loopt in de vorm van een C rond de werfzone. Via deze route kan je van het noorden van de Ternesselei naar het zuiden van de Ternesselei (en omgekeerd) fietsen of wandelen. Afslaan naar de Immerseelstraat en de Van Tichelenlei vanaf dit tijdelijk pad is evenwel niet mogelijk, daarvoor rijd je via de Autolei. Om van en naar de Nijverheidsstraat te rijden voorzien we een aangeduide omleiding via de Ternesselei en de Guddegemstraat. 

Het is mogelijk dat deze tijdelijke route in de loop van de werken verschoven wordt, wanneer bijvoorbeeld te dicht in de buurt ervan gewerkt wordt. Het is toegankelijk in twee richtingen. Op sommige plaatsen is deze tijdelijke route niet erg breed. Daarom vragen we dat bestuurders van bromfietsen klasse B en speed pedelecs het volledige traject stapvoets afleggen en dat fietsers ook op deze smalle stroken even afstappen. De doorgang rond de werf wordt wel steeds gegarandeerd.

Openbaar vervoer: aangepaste haltes

Buslijn 421 volgt tijdens de werken een omleiding. De haltes ter hoogte van het kruispunt worden niet bediend. De overige haltes in de Ternesselei (ter hoogte van de Guddegemstraat, Rollebeekstraat en Echelveldstraat) worden in beide richtingen bediend. De bus volgt een omleiding langs de Doornaardstraat, waar ook twee tijdelijke haltes geplaatst zullen worden (in beide richtingen). Om de bus veilig te laten draaien, zal er op bepaalde plaatsen in de Doornaardstraat een parkeerverbod ingesteld worden. Richting Berchem komt er ook opnieuw een extra halte in de Draaiboomstraat.