Nutswerken in de Draaiboomstraat en Ternesselei - Update 6 januari

Gepubliceerd op zaterdag 6 januari 2024 12.05 u.
Vanaf 16 januari starten er nutswerken in de Draaiboomstraat en in de Ternesselei tussen de Draaiboomstraat en de rotonde aan de Nijverheidsstraat. Na de nutswerken staan er wegenwerken ingepland vanaf begin maart. De nutswerken gebeuren in verschillende fasen van enkele werkdagen.

Omleiding tijdens de werken: Het verkeer vanuit het centrum wordt omgeleid via de Nijverheidsstraat – Koralenhoeve – brug Wijnegemsteenweg – Uilenbaan.

Nutswerken: verloop in fasen

Fase 1

Fase 1 van de nutswerken start in de Ternesselei aan de noordzijde tussen de Draaiboomstraat en de rotonde van de Nijverheidsstraat.

De Draaiboomstraat en Ternesselei tot de Uilenbaan blijven in deze fase tweerichtingsverkeer.

Enkel het gedeelte onder de brug, tussen de Uilenbaan en Nijverheidsstraat wordt in deze fase éénrichtingsverkeer met toegelaten rijrichting naar het centrum.

Fase 1b

Door onvoorziene omstandigheden is de onderboring van de Uilenbaan niet gelukt. Hierdoor werkt men toch met een open sleuf in één rijbaan. Er wordt alternerend verkeer geplaatst met verkeerslichten.

De Ternesselei tussen Nijverheidsstraat en Uilenbaan (onder de brug) blijft éénrichtingsverkeer van Autolei naar rotonde Lindekens. De Draaiboomstraat blijft ook éénrichtingsverkeer met toegelaten rijrichting naar de Autolei.

Fase 2

In fase 2 wordt gewerkt in de Draaiboomstraat aan de westzijde, aan de kant van de onpare huisnummers.

In deze fase is de Ternesselei tweerichtingsverkeer. De Draaiboomstraat is dan éénrichtingsverkeer met toegelaten rijrichting naar de Autolei.

 

Fase 3

In fase 3 wordt terug in de Ternesselei gewerkt, aan de zuidzijde, waarbij het gedeelte tussen de Uilenbaan en Nijverheidsstraat opnieuw eenrichtingsverkeer wordt.

De Draaiboomstraat blijft éénrichtingsverkeer met toegelaten rijrichting naar de Autolei.

 

Fase 4

In fase 4 is de Draaiboomstraat aan de oostzijde, aan de even huisnummers, aan de beurt. De Draaiboomstraat blijft een eenrichtingsstraat met toegelaten rijrichting naar de Autolei.

Fase 5

In fase 5 dienen er nog enkele ondergrondse boringen gedaan te worden en blijft de omleiding van kracht.

Tegen 9 februari 2024 zou het leggen van de sleuven voor de nutsmaatschappijen afgerond zijn, behoudens verdere vertragingen omwille van het weer of andere onvoorziene omstandigheden.

Daarna heeft Pidpa een drietal weken nodig om de gelegde leidingen te controleren.

Tijdens deze periode zijn er geen omleidingen.

In de loop van februari 2024 vinden de huisaansluitingen plaats. Hierbij zal de Draaiboomstraat éénrichtingsverkeer blijven.

Omleiding fietsverkeer

Het fietsverkeer wordt gedurende de hele periode van de werken omgeleid.

Fietsverkeer van en naar Ranst wordt op de Uilenbaan ter hoogte van de brug aan de Doornaardstraat via de Doornaardstraat en Ternesselei geleid.

Fietsverkeer van de Autolei (R11) wordt omgeleid via de Immerseelstraat en de grote rotonde.

Fietsverkeer vanuit Wijnegem wordt via de rotonde geleid naar de Immerseelstraat.

Wegenwerken

Begin maart staan de wegenwerken gepland. Exacte datum volgt zodra bevestiging van de aannemer.

Die starten in de Ternesselei aan de noordzijde en daarna in de Draaiboomstraat, eerst de oneven en dan de even huisnummers. De wegomlegging tijdens de wegenwerken zal vergelijkbaar zijn met die tijdens de nutswerken.

We doen er alles aan om de hinder tot een minimum te beperken. We danken je alvast voor je begrip.