Nutswerken Toekomststraat (afgerond)

Wat

Update 30 juni: Vanaf maandag 4 juli zal de Sportstraat ter hoogte van de Dasstraat volledig afgesloten worden. De nutsmaatschappijen maken dan de nodige overkoppelingen en aansluitingen. De aannemer voorziet om deze werken af te ronden tegen vrijdag 8 juli.

Om omwonenden maximaal toegang tot hun woning te geven, voeren we een aantal tijdelijke aanpassingen uit aan de lokale verkeerscirculatie. Op de achterzijde vind je het kaartje.

  • Het kruispunt van de Dasstraat met de Echelveldstraat zal vrij blijven. Het is echter niet mogelijk om vanuit de Dasstraat de Sportstraat in te rijden.
  • De rijrichting in de Adolf Mortelmansstraat tussen de Kerkplaats en de Sportstraat wordt omgedraaid. Bewoners van de Sportstraat en Kapelleveld kunnen vanaf de Kerkplaats de Adolf Mortelmansstraat inrijden om zo rechtsaf de Sportstraat in te draaien. Om de Sportstraat te verlaten draaien ze rechtsaf de Adolf Mortelmansstraat in, richting de Ternesselei.

Voorafgaande nutswerken

Vanaf 21 maart gaan de nutswerken in de Ternesselei en de Dasstraat van start. De verschillende nutsmaatschappijen leggen nieuwe leidingen en maken noodzakelijke koppelingen en huisaansluitingen. De werken starten aan het rondpunt met de Hoevenstraat en schuiven zo op richting centrum.

Algemene omleiding

De Doornaardstraat en Ternesselei zijn verboden toegang voor doorgaand verkeer. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten. Fietsers mogen wel nog in de straat rijden. De algemene omleiding leidt gemotoriseerd verkeer via de Uilenbaan en de rotonde aan de Lindekens naar de Ternesselei. Per fase zijn er ook lokale omleidingen voorzien, afhankelijk van de toegankelijkheid van bepaalde zijstraten.

Timing

Hieronder vind je een overzicht van alle nutswerken, het eerste deel in de heraanleg van de Ternesselei en de Dasstraat. Klik op de onderstreepte titels om snel naar de gewenste fase te gaan. We duiden ook steeds aan in welke fase de werken ze momenteel bevinden. Onderaan kan je alle omleidingskaartjes van de fases bekijken.

Snel naar
Fase 1: Tussen rondpunt Hoevenstraat en Doornaardstraat (start 21 maart)
Fase 2: Tussen Doornaardstraat en Ternesselei 24 (19 en 20 april)
Fase 3A: Tussen kruispunt Terstraetenweg en kruispunt Sportstraat
Fase 3B: Dasstraat tot aan kruispunt Echelveldstraat
Fase 4A: Kruispunt Dasstraat-Echelveldstraat (start 16 mei)
Fase 4B: Dasstraat tussen kruispunt Echelveldstraat en rondpunt Handboogstraat

Fase 1: Tussen rondpunt Hoevenstraat en Doornaardstraat

Tijdens fase 1 van de nutswerken geldt een parkeerverbod in de Ternesselei tussen het rondpunt met de Hoevenstraat en de Doornaardstraat. Aan inwoners wordt gevraagd zoveel mogelijk op de oprit of in de garage te parkeren. De doorgang voor bewoners wordt geregeld via beurtelings verkeer langs de werfzone. De doorgang naar de Doornaardstraat is mogelijk via de algemene omleiding. Fietsers volgen een lokale omleiding langs de Rollebeekstraat.

Afvalophaling

De huis-aan-huisinzameling van GFT-, rest-, en PMD-afval verloopt zoals gewoonlijk. Let er wel op om je containers en zakken voorbij de sleuf te plaatsen, zo moeten de ophalers niets telkens heen en weer over de sleuf manoeuvreren.

Toegang tot de woning

In principe zorgen de nutsmaatschappijen er steeds voor dat de toegang tot de voordeur en de garage bereikbaar blijft. Indien dat gedurende een periode niet zo zou zijn, worden de betreffende gezinnen op de hoogte gebracht.

Onderbrekingen 

De nutsmaatschappijen zullen de bewoners steeds ruimschoots op voorhand op de hoogte brengen (via een briefje in de bus) wanneer en voor hoelang er een onderbreking is van de bevoorrading (van de watervoorziening, internet of elektriciteit).

Nieuwe huisaansluitingen

De nutsmaatschappijen zullen elke bewoner apart contacteren voor het maken van de nodige huisaansluitingen (ook via een briefje in de bus). In principe worden de aansluitingen op de nieuwe leidingen allemaal op één moment uitgevoerd zodat de inwoners niet verschillende keren thuis moeten blijven voor telkens een andere aansluiting.

Fase 2: Tussen Doornaardstraat en Ternesselei 24

Fase 2 start op 19 april en zal volgens de planning voltooid zijn op 10 mei. Tijdens deze fase is er tussen het kruispunt met de Doornaardstraat en het kruispunt met de Terstraetenweg enkelrichtingsverkeer, in de richting van het centrum. Aan beide zijden van de straat geldt een parkeerverbod. Inwoners parkeren hun wagen zoveel mogelijk op de eigen oprit of in de garage.

Het kruispunt met de Doornaardstraat houden we maximaal toegankelijk. Volgens de voorlopige planning zal het kruispunt met de Terstraetenweg op 22 april één dag afgesloten zijn. 

Afvalophaling

De huis-aan-huisinzameling van GFT-, rest-, en PMD-afval verloopt zoals gewoonlijk. Let er wel op om je containers en zakken voorbij de sleuf te plaatsen, zo moeten de ophalers niets telkens heen en weer over de sleuf manoeuvreren.

Onderbrekingen 

De nutsmaatschappijen zullen de bewoners steeds ruimschoots op voorhand op de hoogte brengen (via een briefje in de bus) wanneer en voor hoelang er een onderbreking is van de bevoorrading (van de watervoorziening, internet of elektriciteit).

Nieuwe huisaansluitingen

De nutsmaatschappijen zullen elke bewoner apart contacteren voor het maken van de nodige huisaansluitingen (ook via een briefje in de bus). In principe worden de aansluitingen op de nieuwe leidingen allemaal op één moment uitgevoerd zodat de inwoners niet verschillende keren thuis moeten blijven voor telkens een andere aansluiting.

Fase 3A: Tussen kruispunt Terstraetenweg en kruispunt Sportstraat

De standaard omleiding voor doorgaand verkeer blijft van kracht. Tijdens de fase zal de Ternesselei doodlopen ter hoogte van de Terstraetenweg. De Terstratenweg blijft wel toegankelijk voor de bewoners. De Adolf Mortelmansstraat tussen de Dasstraat en de Sportstraat zal afgesloten worden.

Bewoners moeten tijdens de werken hun wagen tijdelijk buiten de werfzone parkeren. Het kruispunt van de Sportstraat met de Adolf Mortelmansstraat zal wel steeds toegankelijk blijven.

Afvalophaling

Omdat de werfzone tijdens deze fases afgesloten zal zijn voor verkeer, zullen we werken met verzamelpunten. In deze fase bevindt het verzamelpunt zich in de Ternesselei ter hoogte van de Terstraetenweg en in de Adolf Mortelmansstraat ter hoogte van het kruispunt met de Sportstraat.

Bewoners mogen hun afvalcontainer en afvalzakken de avond voor de ophaling aan het verzamelpunt zetten. Let erop dat je je container markeert zodat je deze makkelijk kan herkennen. Bied minder mobiele buren ook zeker je hulp aan. 

Parkeren

Bewoners worden gevraagd de wagen buiten de werfzone te parkeren. Garages en opritten zijn tijdens de werken niet bereikbaar.

Toegang tot de woning

In principe zorgen de nutsmaatschappijen er steeds voor dat de toegang tot de voordeur en de garage bereikbaar blijft. Indien dat gedurende een periode niet zo zou zijn, worden de betreffende gezinnen op de hoogte gebracht.

Onderbrekingen 

De nutsmaatschappijen zullen de bewoners steeds ruimschoots op voorhand op de hoogte brengen (via een briefje in de bus) wanneer en voor hoelang er een onderbreking is van de bevoorrading (van de watervoorziening, internet of elektriciteit).

Nieuwe huisaansluitingen

De nutsmaatschappijen zullen elke bewoner apart contacteren voor het maken van de nodige huisaansluitingen (ook via een briefje in de bus). In principe worden de aansluitingen op de nieuwe leidingen allemaal op één moment uitgevoerd zodat de inwoners niet verschillende keren thuis moeten blijven voor telkens een andere aansluiting.

Fase 3B: Dasstraat tot aan kruispunt Echelveldstraat

De Dasstraat zal tussen de Adolf Mortelmansstraat en de Echelveldstraat afgesloten worden. Het kruispunt met de Adolf Mortelmansstraat zal ook afgesloten zijn. Het kruispunt met de Echelveldstraat zal steeds toegankelijk zijn tijdens deze fase.

Bewoners van de Dasstraat moeten hun wagen tijdens de werken tijdelijk buiten de werfzone parkeren. Bewoners van de Adolf Mortelmansstraat mogen hun straat inrijden, en op het einde keren indien nodig.

Afvalophaling

Het verzamelpunt bevindt zich in de Ternesselei ter hoogte van de Terstraetenweg en in de Dasstraat ter hoogte van het kruispunt met de Echelveldstraat. 

Bewoners mogen hun afvalcontainer en afvalzakken de avond voor de ophaling aan het verzamelpunt zetten. Let erop dat je je container markeert zodat je deze makkelijk kan herkennen. Bied minder mobiele buren ook zeker je hulp aan. 

Parkeren

Bewoners worden gevraagd de wagen buiten de werfzone te parkeren. Garages en opritten zijn tijdens de werken niet bereikbaar.

Toegang tot de woning

In principe zorgen de nutsmaatschappijen er steeds voor dat de toegang tot de voordeur en de garage bereikbaar blijft. Indien dat gedurende een periode niet zo zou zijn, worden de betreffende gezinnen op de hoogte gebracht.

Onderbrekingen 

De nutsmaatschappijen zullen de bewoners steeds ruimschoots op voorhand op de hoogte brengen (via een briefje in de bus) wanneer en voor hoelang er een onderbreking is van de bevoorrading (van de watervoorziening, internet of elektriciteit).

Nieuwe huisaansluitingen

De nutsmaatschappijen zullen elke bewoner apart contacteren voor het maken van de nodige huisaansluitingen (ook via een briefje in de bus). In principe worden de aansluitingen op de nieuwe leidingen allemaal op één moment uitgevoerd zodat de inwoners niet verschillende keren thuis moeten blijven voor telkens een andere aansluiting.

Fase 4A: Tussen Adolf Mortelmansstraat en Echelveldstraat

Op maandag 16 mei gaat de aannemer van start met fase 4A. Het kruispunt van de Echelveldstraat met de Dasstraat wordt tot en met 19 mei volledig afgesloten. In het begin van de Echelveldstraat (tot ongeveer huisnummer 3) zal ook gewerkt worden. 

De standaard omleiding voor doorgaand verkeer blijft van kracht. Het is tijdens de werken aan het kruispunt niet mogelijk om vanuit de Dasstraat de Sportstraat of de Echelveldstraat in te rijden.

De rijrichting in de Adolf Mortelmansstraat tussen de Kerkplaats en de Sportstraat wordt tijdelijk omgedraaid. Bewoners van de Sportstraat en Kapelleveld kunnen vanaf de Kerkplaats de Adolf Mortelmansstraat inrijden om zo rechtsaf de Sportstraat in te draaien. Om de Sportstraat te verlaten, draaien ze rechtsaf de Adolf Mortelmansstraat in, richting Ternesselei.

In de Ternesselei tussen de Terstraetenweg en de Adolf Mortelmansstraat is tijdelijk tweerichtingsverkeer toegestaan.

Afvalophaling

De werfzone is tijdens deze fase afgesloten voor verkeer, dus ook voor de vuilniswagen. We werken met verzamelpunten aan de uiteindes van de werf: eentje ter hoogte van het rondpunt Handboogstraat, eentje ter hoogte van het kruispunt Adolf Mortelmansstraat en Dasstraat en een derde ter hoogte van het kruispunt Echelveldstraat en Hoevenstraat.

Bewoners mogen hun afvalcontainer en afvalzakken de avond voor de ophaling aan het verzamelpunt zetten. Let erop dat je je container markeert zodat je deze makkelijk kan herkennen. Bied minder mobiele buren ook zeker je hulp aan. 

Parkeren

Bewoners worden gevraagd de wagen buiten de werfzone te parkeren. Garages en opritten zijn tijdens de werken niet bereikbaar.

Toegang tot de woning

In principe zorgen de nutsmaatschappijen er steeds voor dat de toegang tot de voordeur en de garage bereikbaar blijft. Indien dat gedurende een periode niet zo zou zijn, worden de betreffende gezinnen op de hoogte gebracht.

Onderbrekingen 

De nutsmaatschappijen zullen de bewoners steeds ruimschoots op voorhand op de hoogte brengen (via een briefje in de bus) wanneer en voor hoelang er een onderbreking is van de bevoorrading (van de watervoorziening, internet of elektriciteit).

Nieuwe huisaansluitingen

De nutsmaatschappijen zullen elke bewoner apart contacteren voor het maken van de nodige huisaansluitingen (ook via een briefje in de bus). In principe worden de aansluitingen op de nieuwe leidingen allemaal op één moment uitgevoerd zodat de inwoners niet verschillende keren thuis moeten blijven voor telkens een andere aansluiting.

Fase 4B: Dasstraat tussen kruispunt Echelveldstraat en rondpunt Handboogstraat

Fase 4B start op 20 mei en loopt tot en met 14 juni. De Dasstraat is tijdens deze fase afgesloten tussen de Echelveldstraat en het rondpunt met de Handboogstraat. Het kruispunt met de Echelveldstraat zal weer volledig bereikbaar zijn. Bewoners van de Sportstraat kunnen hun woning bereiken via de Ternesselei, om dan via het kruispunt van de Dasstraat met de Sportstraat de Sportstraat in te draaien.

Na deze fase zijn de sleufwerken afgerond en wordt straat weer opengesteld voor verkeer. Er kan nog wel plaatselijk hinder zijn door graafwerken die nodig zijn voor het maken van de huisaansluitingen.

Afvalophaling

De verzamelpunten bevinden zich ter hoogte van het rondpunt Handboogstraat en ter hoogte van het kruispunt Dasstraat en Echelveldstraat.

Bewoners mogen hun afvalcontainer en afvalzakken de avond voor de ophaling aan het verzamelpunt zetten. Let erop dat je je container markeert zodat je deze makkelijk kan herkennen. Bied minder mobiele buren ook zeker je hulp aan. 

Parkeren

Bewoners worden gevraagd de wagen buiten de werfzone te parkeren. Garages en opritten zijn tijdens de werken niet bereikbaar.

Toegang tot de woning

In principe zorgen de nutsmaatschappijen er steeds voor dat de toegang tot de voordeur en de garage bereikbaar blijft. Indien dat gedurende een periode niet zo zou zijn, worden de betreffende gezinnen op de hoogte gebracht.

Onderbrekingen 

De nutsmaatschappijen zullen de bewoners steeds ruimschoots op voorhand op de hoogte brengen (via een briefje in de bus) wanneer en voor hoelang er een onderbreking is van de bevoorrading (van de watervoorziening, internet of elektriciteit).

Nieuwe huisaansluitingen

De nutsmaatschappijen zullen elke bewoner apart contacteren voor het maken van de nodige huisaansluitingen (ook via een briefje in de bus). In principe worden de aansluitingen op de nieuwe leidingen allemaal op één moment uitgevoerd zodat de inwoners niet verschillende keren thuis moeten blijven voor telkens een andere aansluiting.

Doorgang naar Sportstraat één voormiddag afgesloten

Op maandag 30 mei wordt de doorgang naar de Sportstraat vanuit de Dasstraat een paar uur afgesloten. De nutsmaatschappijen moeten nog een laatste leiding aanleggen ter hoogte van dit kruispunt. Maandag 30 mei 7u00 zal je vanuit de Dasstraat de Sportstraat tijdelijk niet kunnen inrijden. Om 12u00 wordt het kruispunt weer vrijgegeven.

Asbesthoudende leidingen worden veilig verwijderd

Bij graafwerken in de Dasstraat is er vastgesteld dat er nog asbesthoudende leidingen in de grond zitten. Deze zullen in de week van 30 mei gecontroleerd worden verwijderd. De leidingen worden ter plekke blootgelegd en zoveel mogelijk intact gehouden. Daarna worden deze behandeld en verwijderd met behulp van speciale plastic zakken. Deze zakken worden verzameld in een speciaal daarvoor voorziene container. De werkmannen die in direct contact komen met de desbetreffende leidingen, zullen speciale pakken dragen om zichzelf te beschermen. Door het volgen van deze werkwijze is er geen gevaar voor de directe omgeving en omwonenden.

Omleidingskaartjes

De algemene wegomleiding geldt voor doorgaand verkeer. Alle andere kaartjes gelden voor plaatselijk verkeer.