Alarmniveau 4: overzicht van de huidige maatregelen

Gepubliceerd op dinsdag 1 december 2020 15.21 u.
De situatie is verbeterd maar de druk op de ziekenhuizen blijft nog steeds hoog. We bevinden ons momenteel in alarmniveau 4. We moeten de maatregelen aanhouden zodat de druk op onze gezondheidszorg gestaag kan blijven afnemen.

De maatregelen van deze gedeeltelijke lockdown gelden tot 1 maart 2021.

>> Snel naar het juiste gebruik van mondmaskers
>> Snel naar het vrijwilligersnetwerk
>> Snel naar de voorschriften voor veilig sporten
>> Snel naar de dienstverlening van het lokaal bestuur
>> Snel naar het reisformulier bij terugkomst

Wat als je misschien besmet bent?

 1. Blijf thuis als
  • je symptomen van het coronavirus ervaart (zoals hoesten, keelpijn, geur-of smaakverlies, koorts of problemen met ademen),
  • iemand in je omgeving positief testte,
  • je terugkeerde uit een rood reisgebied (lees meer details);

 2. Verwittig vervolgens je huisarts telefonisch en vraag welke stappen je moet nemen;

 3. Bescherm de mensen in je omgeving en blijf in quarantaine wanneer je wacht op de test of de resultaten. Test je negatief en heb je zelf ook geen symptomen? Dan mag je opnieuw je activiteiten hervatten. Na een positieve test moet je zeven dagen in isolatie.

Onze collega's van Logo Antwerpen maakten van de verschillende scenario's een handig overzicht in dit schema. Op deze website van de overheid lees je wat precies het verschil is tussen quarantaine en isolatie, en wat je moet doen om het veilig te laten verlopen. Een thuisisolatie is niet vrijblijvend; het Agentschap Zorg en Gezondheid kan de naleving ervan controleren. In deze brochure (klik hier) vind je meer informatie over een veilige thuisisolatie. 

Deze gouden regels gelden voor heel België

Hygiëne blijft essentieel

Was of ontsmet regelmatig je handen. Neem regelmatig een nieuw mondmasker. Nies of hoest in een zakdoek en gooi die onmiddellijk weg. Zo worden druppeltjes met virus minder ver verspreid.

Liefst in openlucht

Verplaats je sociale leven zo veel mogelijk naar buiten. In openlucht worden de aërosolen (deeltjes nog kleiner dan druppels) verdund en weggevoerd; in een slecht geventileerde ruimte blijven ze gemakkelijker hangen. Let wel: vanaf middernacht tot 5 u. 's ochtends geldt een verbod om je te verplaatsen (de avondklok). Je mag je natuurlijk wel verplaatsen om te gaan werken of voor dringende medische redenen. 

Wees voorzichtig in contact met risicogroepen

Wees extra voorzichtig rond mensen die tot een risicogroep behoren. Het gaat hier om personen ouder dan 65 jaar, mensen met diabetes (type 2), in combinatie met obesitas en/of problemen met hart, longen of nieren; personen met problemen met hart, longen of nieren; mensen die gevoelig zijn voor infecties.

Hou afstand van anderen

Het coronavirus kan op eigen kracht geen grote sprongen maken. Dat wil zeggen dat onze handelingen dus veel effect hebben: hou steeds voldoende afstand (1,5 m) van alle andere personen die je tegenkomt op straat, in de supermarkt of op je werk. Wanneer afstand door drukte of de aard van je activiteit (werk, hulp bieden) niet mogelijk is, draag je een mondmasker. 

Beperk je nauwe contacten

Voor ons mentaal welzijn is het belangrijk om ons verbonden te (blijven) voelen met anderen, naast onze huisgenoten. Daarom mag je met nog één persoon buiten je huisgenoten nauw contact hebben, het zogenaamde knuffelcontact. Je kiest één persoon, en die blijft gedurende de hele periode jouw nauw contact. Deze persoon mag je nog binnen uitnodigen, maar onder jouw dak mag telkens maar één knuffelcontact tegelijkertijd aanwezig zijn. Spreek dat dus duidelijk af met je huisgenoten. Personen die alleen wonen, mogen twee personen uitnodigen (maar ook niet tegelijkertijd).

Het coronavirus wordt niet opeens ongevaarlijk tijdens de kerstperiode. Daarom blijven deze strikte maatregelen gelden tijdens de eindejaarsfeesten. Je mag maximaal één persoon (het knuffelcontact) van je huisgenoten uitnodigen die, hoe moeilijk het ook is, wel nog steeds de nodige afstand moet houden van de andere huisgenoten. Alleenstaanden mogen uitzonderlijk hun twee vaste contacten samen uitnodigen.

Afspreken in kleine groepjes

Je mag afspreken met vrienden of familie, maar niet binnen. Je kan bijvoorbeeld samen een wandeling of een fietstocht maken, maar let er wel op dat je altijd een veilige afstand van anderhalve meter houdt (of een mondmasker draagt). Groepen groter dan vier personen zijn niet toegelaten.

Wanneer een mondmasker dragen?

Een mondmasker helpt pas wanneer je het correct draagt. Op deze poster zie je hoe je het masker goed laat aansluiten. Personen ouder dan twaalf jaar moeten een mondmasker dragen op de volgende plaatsen:

 • in buurtwinkels, supermarkten of andere essentiële winkels
 • op drukke plaatsen, waar je dus geen anderhalve meter afstand van anderen kan houden (vb. in een smalle maar drukke straat)
 • in openbare gebouwen, zoals de bibliotheek, het onthaal van het lokaal bestuur of het politiekantoor
 • op het openbaar vervoer, vanaf het moment dat je in het station of aan de halte staat
 • in auditoria en gebedshuizen

Vrijwilligersnetwerk in Wommelgem

Het Wommelgemse vrijwilligersnetwerk is nog steeds actief. Heb je hulp nodig of kan je hulp bieden aan iemand in je buurt? Klik dan hier om het artikel over de werking van het vrijwilligersnetwerk te lezen en schrijf je in. Alle 70-plussers in Wommelgem worden bovendien gecontacteerd door onze medewerkers, om te vragen of ze bepaalde hulp nodig hebben.

Maatregelen op het werk

Thuiswerk is nog steeds verplicht, overal waar het kan. Werk zoveel mogelijk dagen per week van thuis uit. Als het niet mogelijk is om thuis te werken, moet je op de werkvloer steeds de veiligheidsafstand van anderhalve meter van je collega’s bewaren. Kan je geen afstand bewaren? Raadpleeg dan de maatregelen in deze gids van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Elke sector heeft ook sectorprotocollen opgesteld.

Maatregelen in het onderwijs

Kleuters, leerlingen en scholieren gaan voltijds naar school op 16 november; in de tweede en de derde graad van het secundair wordt maximaal de helft van de lesuren op school gegeven. In het hoger onderwijs wordt opnieuw digitaal lesgegeven. Studenten volgen zoveel mogelijk lessen van thuis uit, behalve practica. Studenten uit het eerste jaar kunnen vanaf 1 december opnieuw meer lessen op de campus zelf volgen, lessen uit de hogere jaren blijven ook dan nog digitaal.

Maatregelen in de winkels en horeca

Cafés en restaurants blijven verplicht gesloten. We roepen inwoners wel op om de lokale horeca niet te vergeten en gebruik te maken van de afhaalmogelijkheden. Nachtwinkels zijn geopend tot 22 u. Alcoholverkoop is toegelaten tot 20 u.

Alle winkels zijn opnieuw geopend. Hou op straat, in de wachtrij en in de winkel altijd de nodige afstand en draag je mondmasker correct. Keer terug op een later moment als je merkt dat het te druk is. Je moet alleen winkelen, tenzij je iemand begeleidt die hulpbehoevend is. 

De markt in Wommelgem gaat opnieuw door op vrijdag. Respecteer de looprichting, draag een mondmasker en wacht indien nodig even aan de ingang indien een medewerker van Lokaal Bestuur Wommelgem aangeeft dat het te druk is.

Dienstverlening van het lokaal bestuur

Onze diensten volgen de maatregelen en werken zoveel mogelijk van thuis uit. We helpen je telefonisch of via mail verder. De dienst burgerzaken werkt wel altijd vanuit de Handboogstraat 36. Je kan bij hen terecht na afspraak. De sociale dienst houdt opnieuw spreekuur, elke dinsdag en elke donderdag tussen 9 en 11 u. Volg de aangeduide wandelrichting als je het gebouw binnenstapt of verlaat. Draag steeds een mondmasker in openbare gebouwen én ook op het recyclagepark.

Uitstapjes en reizen

Iedereen die ouder is dan twaalf jaar is verplicht om een mondmasker te dragen op het openbaar vervoer. Je draagt dit masker al bij het binnengaan van het station of bij het wachten in het bushokje. Probeer de spitsuren te vermijden als dat mogelijk is. De Lijn toont met groene, oranje en rode icoontjes in de app hoe druk het is op een bepaalde bus of tram. Klik hier voor meer info.

Reizen binnen de Europese Unie is mogelijk, hoewel de overheid dit momenteel sterk afraadt. Bepaalde landen leggen een aantal voorwaarden op voor reizigers uit België. Klik hier om de reisadviezen te raadplegen.

Wie terugkeert van een reis naar het buitenland, moet een formulier invullen. Dat geldt niet alleen voor wie met het vliegtuig terugkeerde. Ook na een reis met trein of wagen moet je dat laten weten, anders riskeer je een boete tijdens de grenscontrole. Volg na je terugkomst uit een rode zone ook zeer strikt de quarantaine en testprocedure op. Klik hier om het online reisformulier in te vullen.

Pretparken, vakantieparken en dierenparken zijn opnieuw gesloten. Hotels en B&B's zijn geopend, maar maaltijden worden naar de kamers gebracht, niet naar de gemeenschappelijke ruimtes.

Sporten

 • Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training…) is verbodenbehalve:

  • indoor voor sportactiviteiten, -stages en -kampen die georganiseerd of toegelaten zijn door de gemeente en dat voor kinderen tot 13 jaar. Vanaf 25 januari kunnen sportverenigingen met een jeugdwerking opnieuw opstarten in Wommelgem, zij het onder strikte voorwaarden.
  • de lessen LO in het leerplichtonderwijs (tot 13 jaar) 
  • voor een privétrainer die zijn activiteiten verderzet. Dat kan indien deze activiteiten plaatsvinden in open lucht met maximum drie klanten (samenscholing van max. vier personen) en met respect voor de afstandsregels van 1,5 m tijdens de activiteiten.
 • Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:

  • met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
  • of met maximum 4 personen inclusief jezelf en dat altijd met afstand van 1,5 m

 • Zwembaden worden, na de nodige voorbereidingen, opnieuw geopend.
 • Fitnesscentra en bowlingzalen zijn gesloten, ook voor kinderen
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn
 • Sportkantines blijven gesloten
 • Sportkampen enkel voor kinderen tot 13 jaar en na goedkeuring van het lokaal bestuur. Overnachtingen zijn verboden
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter

Cultuur

De bibliotheek was al open, en de musea gaan opnieuw open vanaf 1 december. Reserveer je kaartje in een tijdslot online en draag je mondmasker correct tijdens je bezoek. De rest van de cultuursector blijft dicht: geen evenementen, geen theatervoorstellingen, geen bioscoopbezoek, geen optredens. Alle georganiseerde vrijetijdsbesteding boven twaalf jaar wordt stopgezet. 

Religie

Erediensten mogen niet langer doorgaan. In gebedshuizen is een mondmasker verplicht. 

Een rouwmaaltijd na een uitvaart is niet langer toegestaan. Op de begrafenis zelf mogen maximaal vijftien personen aanwezig zijn.