Provincie Antwerpen sluit aan bij federale maatregelen

Gepubliceerd op woensdag 26 augustus 2020 15.21 u.
Het coronavirus flakkert opnieuw op. In een tweehonderdtal gemeenten zit het aantal besmettingen boven de veiligheidsdrempel. De verstrengde maatregelen in provincie Antwerpen liepen af op 26 augustus. De provincie sluit nu aan bij de federale maatregelen.

>> Snel naar het juiste gebruik van mondmaskers
>> Snel naar het vrijwilligersnetwerk
>> Snel naar de voorschriften voor veilig sporten
>> Snel naar de dienstverlening van het lokaal bestuur
>> Snel naar het reisformulier bij terugkomst

Wat doe je als je je ziek voelt?

 1. Blijf thuis als je symptomen van het coronavirus ervaart (zoals hoesten, keelpijn, koorts of problemen met ademen);

 2. Verwittig je huisarts telefonisch. Ga niet naar de wachtzaal van je vaste huisarts, maar vraag via de telefoon aan je arts welke volgende stappen je moet nemen;

 3. Ga in thuisisolatie als je positief testte of je testresultaten afwacht, zo bescherm je jouw vrienden, familie en collega's en anderen rondom je. Een thuisisolatie is niet vrijblijvend; het Agentschap Zorg en Gezondheid kan de naleving ervan controleren. In deze brochure (klik hier) vind je meer informatie over een veilige thuisisolatie. 

Deze gouden regels gelden voor heel België

Hygiëne blijft essentieel

Was regelmatig je handen, geef geen kus ter begroeting en vermijd ook een handdruk. Nies of hoest in een zakdoek en gooi die onmiddellijk weg. 

Liefst in openlucht

Spreek indien mogelijk in openlucht af met de vrienden of familieleden die je hebt uitgenodigd in je bubbel (zie onder). Is het niet mogelijk om buiten af te spreken? Verlucht dan de kamer regelmatig.

Wees voorzichtig in contact met risicogroepen

Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Het gaat hier om mensen ouder dan 65 jaar, mensen met diabetes (type 2), in combinatie met obesitas en/of problemen met hart, longen of nieren; mensen met problemen met hart, longen of nieren; mensen die gevoelig zijn voor infecties.

Sociale contacten blijven vier weken hetzelfde: vaste bubbel per huishouden van vijf externe personen

De sociale contacten worden per gezin beperkt tot vijf vaste personen, opnieuw voor de periode van één maand (tot 30 september). Kinderen van jonger dan twaalf worden daarbij niet meegerekend. De georganiseerde vrije tijd (vb. sportclub, kamp) vallen niet onder deze beperking. Enkele voorbeeldbubbels:

 • Een gezin: alle gezinsleden spreken samen af met één ander gezin.
 • Een koppel: partner A ziet een ander gezin van drie personen, partner B kiest voor een alleenstaande grootouder. 
 • Alleenstaande ouder met twee kinderen van 16 en 21 jaar: de kinderen zien twee van hun beste vrienden, de ouder ééntje. 

Groepsbijeenkomsten: nooit meer dan tien personen

Groepsbijeenkomsten op openbaar domein zijn beperkt tot maximaal tien personen, kinderen niet inbegrepen. Kies een activiteit die past bij wat mogelijk is met deze groep personen, want: behoren ze niet in jouw vaste bubbel van vijf, dan moet altijd anderhalve meter afstand gegarandeerd worden. Een fietsclub mag dus met maximaal tien leden tegelijkertijd een fietstochtje doen, maar steeds met onderlinge afstand van anderhalve meter. Met iemand uit je sociale bubbel van vijf mag je samen aan een tafel op restaurant zitten. Zomerkampen of speelpleinwerking valt niet onder deze beperkte groepsgrootte.

Veiligheidsafstand is verstrengd: anderhalve meter afstand houden van iedereen buiten gezin

Buiten je gezinsleden gelden de afstandsregels nu voor alle personen die je tegenkomt. Dat wil zeggen dat je van alle andere personen anderhalve meter afstand moet houden, behalve bij de personen die je uitnodigt in je vaste bubbel van vijf, en dat je enkel met die personen bijvoorbeeld samen op restaurant aan tafel mag zitten. Wanneer de afstand niet mogelijk is op het werk, in een straat of een andere openbare plaats, ben je verplicht een mondmasker te dragen. Voor kinderen jonger dan twaalf jaar geldt dat niet bij onderling contact.

Wanneer een mondmasker dragen?

Personen ouder dan twaalf jaar moeten een mondmasker dragen op de volgende plaatsen:

 • in winkels, winkelcentra, op markten, op de kermis en in winkelstraten
 • wanneer je in een restaurant of op een terras rondloopt
 • op drukke plaatsen, waar je dus geen anderhalve meter afstand van anderen kan houden (vb. in een pretpark, in een smalle maar drukke straat)
 • in openbare gebouwen, zoals de bibliotheek, het onthaal van het lokaal bestuur of het politiekantoor
 • op het openbaar vervoer, vanaf het moment dat je in het station of aan de halte staat
 • in musea, bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen
 • in auditoria en gebedshuizen

Vrijwilligersnetwerk in Wommelgem

Het Wommelgemse vrijwilligersnetwerk is nog steeds actief. Heb je hulp nodig of kan je hulp bieden aan iemand in je buurt? Klik dan hier om het artikel over de werking van het vrijwilligersnetwerk te lezen en schrijf je in.

Maatregelen op het werk

Thuiswerken is sterk aanbevolen. Als het niet mogelijk is om thuis te werken, moet je op de werkvloer steeds de veiligheidsafstand van anderhalve meter van je collega’s bewaren. Kan je geen afstand bewaren? Raadpleeg dan de maatregelen in deze gids van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Elke sector heeft ook sectorprotocollen opgesteld.

Maatregelen in de winkels en horeca

Je mag in het gezelschap van maximaal één andere volwassene gaan winkelen; minderjarige personen of personen aan wie je hulp biedt niet meegerekend. Een bezoek aan een winkel heeft geen tijdsbeperking meer, maar blijf ook niet langer dan nodig in de winkel aanwezig, om lange wachtrijen te voorkomen. Hou ook rekening met wachttijden, en hou afstand in de wachtrij. Een mondmasker is verplicht in de winkel.

Winkels, cafés en restaurants zijn momenteel allemaal geopend met veiligheidsmaatregelen om de afstand tussen de verschillende bubbels te bewaren en het contact tussen personeel en bezoekers zo veilig mogelijk te laten verlopen. Nachtwinkels sluiten verplicht om 22 u. Cafés en restaurants zijn op tot 1 u. 's nachts. In Antwerpen geldt geen nachtklok meer.

 • Maximaal tien personen aan één tafel (het gezelschap bestaat dus uit jouw gezinsleden en een aantal of alle leden van je sociale bubbel).
 • Reserveer best vooraf
 • Loop niet rond in het restaurant. Bestellen en betalen gebeurt gewoon aan tafel.
 • Geef de contactgegevens van elk lid van je gezelschap wanneer daarom gevraagd wordt. Horeca-uitbaters mogen het enkel voor de mogelijke contact tracing gebruiken, niet voor commerciële doeleinden. De gegevens worden vier weken bijgehouden.

De markt in Wommelgem gaat opnieuw door op vrijdag. Respecteer de looprichting, draag een mondmasker en wacht indien nodig even aan de ingang indien een medewerker van Lokaal Bestuur Wommelgem aangeeft dat het te druk is.

Dienstverlening van het lokaal bestuur

Onze diensten volgen de maatregelen en werken zoveel mogelijk van thuis uit. We helpen je telefonisch of via mail verder. De dienst burgerzaken werkt wel altijd vanuit de Handboogstraat 36. Je kan bij hen terecht na afspraak. De sociale dienst houdt opnieuw spreekuur, elke dinsdag en elke donderdag tussen 9 en 11 u. Volg de aangeduide wandelrichting als je het gebouw binnenstapt of verlaat. Draag steeds een mondmasker.

Uitstapjes en reizen

Iedereen die ouder is dan twaalf jaar is verplicht om een mondmasker te dragen op het openbaar vervoer. Je draagt dit masker al bij het binnengaan van het station of bij het wachten in het bushokje. Reizen binnen de Europese Unie is sinds 15 juni opnieuw mogelijk. Bepaalde landen koppelen wel een aantal voorwaarden aan reizen. Klik hier om de reisadviezen te raadplegen.

Vanaf 1 september mogen koppels waarvan de partners op dit moment in verschillende landen verblijven, opnieuw reizen om elkaar te bezoeken. Ze moeten wel kunnen aantonen dat ze een duurzame relatie hebben.

Sinds 1 juli zijn de pretparken en binnenspeeltuinen ook opnieuw geopend. Raadpleeg wel hun website voor eventuele verplichte reservatie.

Wie terugkeert van een reis naar het buitenland, moet een formulier invullen. Dat geldt niet alleen voor wie met het vliegtuig terugkeerde. Ook na een reis met trein of wagen moet je dat laten weten, anders riskeer je een boete. Klik hier om het online formulier in te vullen.

Sporten

Aangepast: Vanaf 1 september worden deze aantallen verhoogd naar 200 supporters bij een indoor wedstrijd en 400 bij een outdoor wedstrijd.

Je mag in een niet-georganiseerde groep (dus los van een sportclub of training) met maximaal tien personen samen sporten. Je mag dus sporten:

 • met je eigen sociale bubbel met contact, dat wil zeggen met maximum 5 personen naast je gezin (kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend). Weet ook dat je maar met maximum 10 personen mag samenkomen (kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend) zowel op privédomein als op openbaar domein. Dus bijvoorbeeld 2 gezinnen met telkens 2 ouders en 3 kinderen boven de 12 jaar mogen samenkomen in bijvoorbeeld een tuin of op straat om te sporten.

 • OF met maximaal 10 andere personen zonder contact, met hen respecteer je de afstands- en hygiënerichtlijnen

Voor sportclubs of trainingen (sporten in georganiseerd verband) gelden sinds 12 augustus ruimere regels. Een volledig overzicht mét de sectorgids vind je op de site van Sport Vlaanderen (klik hier)

Sporten in georganiseerd verband is toegelaten:

 • met contact
 • in een groep van maximum 50 personen, veel hangt echter ook af van de grootte van de zaal. Raadpleeg hieronder de tabel.
 • als er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is,
 • als je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt,
 • als je de veiligheidsprotocollen volgt

Sportcafé Brieleke is opnieuw geopend. Wens je de sporthal in het Brieleke te gebruiken? Contacteer dan de sportdienst. Elke zaal heeft ook een maximumcapaciteit afhankelijk van de oppervlakte. In deze tabel vind je per sportlocatie de maximumaantallen deelnemers, voor een dynamische sport (vb. volleybal) of een statische sport (vb. conditiemix).

Zaal 1 persoon per 30 m²(dynamische sport) 1 persoon per 10 m²

(statische sport)

Sporthal Brieleke 30 nvt
Grote danszaal 10 32
Kleine danszaal 7 23
Het Oogappeltje 8 25
‘t Laar 13 40
Sint-Johanna – sportgedeelte 13 40
Sint-Johanna - turngedeelte 5 16
Atletiekpiste (outdoor) 50 nvt
Voetbalveld (outdoor) 50 nvt

Zwembaden, sauna’s en wellnesscentra mogen opnieuw openen sinds 1 juli. Het is wel mogelijk dat kleedhokjes en douches niet toegankelijk zijn. Kijk op de website of contacteer de beheerder van het zwembad. Jacuzzi's, hammams en stoomcabines blijven gesloten. Je moet ook de contactgegevens van elk lid van je gezelschap laten noteren aan het onthaal om contact tracing mogelijk te maken.

Cultuur

Aangepast: Vanaf 1 september worden deze aantallen verhoogd naar 200 toeschouwers bij een evenement dat binnen plaatsvindt en 400 bij een evenement dat in open lucht plaatsvindt. 

Musea, historische gebouwen en dierenparken zijn geopend. Ook de bibliotheek is opnieuw geopend. Lees wel even de richtlijnen na voor een veilig bezoekje.

Tussen de bubbels moet anderhalve meter afstand mogelijk zijn. Mondmaskers zijn verplicht. Voor evenementen in open lucht ligt het maximale aantal bezoekers op 400, indoor op maximaal 200. Voor evenementen werd ook een middel ontwikkeld om de risico's in kaart te brengen en om je aanwijzingen te geven om risico's te beperken. Bekijk hier het COVID Event Risk Model (klik hier).

Dit kan nog niet: discotheken en nachtclubs mogen nog niet open. Massa-evenementen zoals festivals zijn nog zeker tot 31 augustus verboden.

Vanaf 1 september 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren (theaters, concertzalen, …) toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in akkoord met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden aan de bevoegde burgemeester.

Religie

Erediensten mogen doorgaan met maximaal 100 aanwezigen. Er mag geen fysiek contact zijn. In gebedshuizen is een mondmasker verplicht. Vanaf 1 september mogen is maximaal 200 personen aanwezig zijn.

Een rouwmaaltijd na een uitvaart mag doorgaan met maximaal 50 personen.

Melding sluiten

Samen tegen het coronavirus

Een overzicht van alle maatregelen in Wommelgem

Onze diensten helpen je (van thuis uit) verder

 • Mail je vraag naar de dienst of bel naar het onthaal via tel. 03-355 50 50
 • Gebruik zoveel mogelijk de formulieren van het digitaal loket
 • Dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak (en enkel voor dringende documenten)
 • De bib opende opnieuw de deuren, mét voorzorgsmaatregelen
 • De werf, BKO en thuiszorgdienst werken verder met de nodige voorzorgsmaatregelen

Heb je hulp nodig of kan je hulp bieden?

Maak gebruik van ons vrijwilligersnetwerk (vb. voor boodschappen, honden uitlaten, sociaal contact). Lees het artikel (klik hier) voor meer info of via tel. 03-355 50 55.

Naar het digitaal loket