Naar een beheers-en bestemmingsplan voor Fort 2

Wat

Het lokaal bestuur organiseerde op zondag 27 september een infomoment over het beheers- en bestemmingsplan dat voor Fort 2 in de maak is. Een overrompeling werd het door het wisselvallige weer niet, maar de personen die kwamen opdagen, toonden zich erg
geïnteresseerd.

Voor het infomoment werd een wandelroute uitgestippeld met een onthaal en drie infopunten. Aan de onthaalstand werd verteld waarom een nieuw plan voor het fort nodig is. Op de andere punten van het traject werd dieper ingegaan op de troeven van het domein: de natuur, het erfgoed en het sociaal-culturele aspect.

Fort 2 huisvest immers tal van verenigingen. Het plan voor de fortsite is nog in volle ontwikkeling. Daarin wil de gemeente op lange termijn, voor maar liefst 24 jaar, vastleggen waar we met ons fort naartoe willen. Dat stelt de gemeente voor uitdagingen: erfgoed, natuur en het recreatieve gebruik van het domein moeten immers harmonieus op elkaar afgestemd worden.

Koken kost geld

Om zo goed mogelijk te kunnen inzetten op deze elementen, zijn veel centen nodig. De gemeente kan deze kosten echter niet alleen dragen. Daarom zijn subsidies van hogerhand onmisbaar. Om in de toekomst aanspraak te kunnen maken op deze subsidies, werd daarom al een beheersplan opgesteld en ingediend bij de bevoegde instanties. Dat plan is eigenlijk een inventaris en oplijsting van mogelijke maatregelen die genomen kúnnen worden. Het gaat slechts om mogelijkheden, want ter zake werd nog niets beslist.

Dat beheersplan is momenteel ook nog in preadvies. De effectief toepasbare maatregelen
worden in het tweede traject, het bestemmingsonderzoek, vastgelegd. Daar gaan keuzes gemaakt moeten worden. Welke waarden vinden we belangrijk en welke maatregelen moeten genomen worden om deze waarden in de toekomst veilig te stellen? Wat gaan we aanpakken en wat niet? Wat doen we eerst, wat later? De échte maatregelen worden dus uitgetekend
in het bestemmingsplan.

Draagvlak creëren

Bij het opstellen van een bestemmingsplan zal de gemeente ook luisteren naar de visie en ideeën van vele belanghebbenden: buurtbewoners, fortverenigingen, gebruikers van de site. Er zullen dus nog inspraakmomenten volgen. De gemeente wil daar de nodige tijd voor uittrekken. Volgend jaar zal het plan meer vaste vorm krijgen.