Moffenhoeve: proefopstelling éénrichtingsverkeer

Wat

Goedgekeurd door het college op 23 april 2020
Gepubliceerd op de website op 18 januari 2021 

Artikel 1

Het éénrichtingsverkeer, uitgezonderd fietsers, bromfietsers klasse A en speed pedelecs, wordt ingevoerd in Moffenhoeve van Rooseweg met toegelaten rijrichting naar Rollebeekstraat.
Dit wordt gesignaleerd door:

  • verkeersbord F19 met onderbord M18 aan Rooseweg
  • verkeersbord C1 met onderbord M12 aan Rollebeekstraat
  • verkeersbord F45b met zijstraat links aan Hoevenstraat
  • verkeersbord F45b doodlopende weg links aan Schranshoevenbaan.

Artikel 2

Akkoord te gaan met de vooropgestelde proefopstelling voor het inrichten van éénrichtingsverkeer in Moffenhoeve van Rooseweg naar Rollebeekstraat.

Artikel 3

Aansluitend aan de evaluatie na 6 maanden, de dienst mobiliteit opdracht te geven een aanvullend reglement op te maken om deze proefopstelling te bestendigen of dit tijdelijk reglement op te heffen.

Artikel 4

Dit reglement treedt in werking met ingang van 27 april 2020.