Moffenhoeve: proefopstelling

Aangenomen door het college van burgemeester en schepenen van donderdag 23 april 2020.
Datum publicatie website: vrijdag 24 april 2020.

Artikel 1

Het éénrichtingsverkeer, uitgezonderd fietsers, bromfietsers klasse A en speed pedelecs, wordt ingevoerd in Moffenhoeve van Rooseweg met toegelaten rijrichting naar Rollebeekstraat.

Dit wordt gesignaleerd door:

verkeersbord F19 met onderbord M18 aan Rooseweg

verkeersbord C1 met onderbord M12 aan Rollebeekstraat

verkeersbord F45b met zijstraat links aan Hoevenstraat

verkeersbord F45b doodlopende weg links aan Schranshoevenbaan.

Artikel 2

Akkoord te gaan met de vooropgestelde proefopstelling voor het inrichten van éénrichtingsverkeer in Moffenhoeve van Rooseweg naar Rollebeekstraat.

Artikel 3

Aansluitend aan de evaluatie na 6 maanden, de dienst mobiliteit opdracht te geven een aanvullend reglement op te maken om deze proefopstelling te bestendigen of dit tijdelijk reglement op te heffen.

Artikel 4

Dit reglement treedt in werking met ingang van 27 april 2020.