Minder Mobielen Centrale

Wat

De Minder Mobielen Centrale is een dienst die vrijwillige chauffeurs en minder mobiele gebruikers samenbrengt. MiMoSa organiseert vervoer op maat voor de inwoners van de gemeenten Boechout, Borsbeek, Wijnegem en Wommelgem dankzij een samenwerkingsverband tussen de OCMW’s van de vier gemeenten.

De Centrale wordt geleid door een coördinator-dispatcher, die instaat voor de registratie van de aanvragen voor vervoer en voor de administratie, voor de contacten met de gebruikers en de chauffeurs. De dienst wordt ook omkaderd door maatschappelijk werkers in elk van de OCMW’s.

Voor wie?

Gebruikers die geen toegang hebben tot eigen vervoer en moeilijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Voorwaarden

De gebruikers moeten aan twee voorwaarden voldoen:

  • Minder mobiel zijn, dat wil zeggen: omwille van hun lichamelijke, geestelijke of sociale toestand geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer;
  • Over een beperkt inkomen beschikken. De grens van de maximale inkomsten ligt op tweemaal het bedrag van het leefloon.

Procedure

Inschrijven:

Info en/of inschrijven zie contactgegevens rechts op deze pagina.

Rit aanvragen:

Nadat je het lidgeld betaalde, kan je ritten aanvragen. Een aanvraag geef je minstens twee dagen op voorhand door aan de dispatching. De werkwijze en contactgegevens vind je in de folder onderaan deze pagina.

Bedrag

Jaarlijks lidgeld: 10 euro
Jaarlijks lidgeld koppel: 15 euro

De gebruiker betaalt 0,35 euro per gereden kilometer aan de chauffeur.
Als de chauffeur bereid is te wachten voor de terugrit, betaal je 2,5 euro wachtvergoeding.

Melding sluiten

Samen tegen het coronavirus

Een overzicht van alle maatregelen in Wommelgem

Onze diensten helpen je (van thuis uit) verder

  • Mail je vraag naar de dienst of bel naar het onthaal via tel. 03-355 50 50
  • Gebruik zoveel mogelijk de formulieren van het digitaal loket
  • Dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak (en enkel voor dringende documenten)
  • De bib opende opnieuw de deuren, mét voorzorgsmaatregelen
  • De werf, BKO en thuiszorgdienst werken verder met de nodige voorzorgsmaatregelen

Heb je hulp nodig of kan je hulp bieden?

Maak gebruik van ons vrijwilligersnetwerk (vb. voor boodschappen, honden uitlaten, sociaal contact). Lees het artikel (klik hier) voor meer info of via tel. 03-355 50 55.

Naar het digitaal loket