Minder Mobielen Centrale

Wat

De Minder Mobielen Centrale is een dienst die vrijwillige chauffeurs en minder mobiele gebruikers samenbrengt. MiMoSa organiseert vervoer op maat voor de inwoners van de gemeenten Boechout, Borsbeek, Wijnegem en Wommelgem dankzij een samenwerkingsverband tussen de OCMW’s van de vier gemeenten.

De Centrale wordt geleid door een coördinator-dispatcher, die instaat voor de registratie van de aanvragen voor vervoer en voor de administratie, voor de contacten met de gebruikers en de chauffeurs. De dienst wordt ook omkaderd door maatschappelijk werkers in elk van de OCMW’s.

Voor wie?

Gebruikers die geen toegang hebben tot eigen vervoer en moeilijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Voorwaarden

De gebruikers moeten aan twee voorwaarden voldoen:

  • Minder mobiel zijn, dat wil zeggen: omwille van hun lichamelijke, geestelijke of sociale toestand geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer;
  • Over een beperkt inkomen beschikken. De grens van de netto maximale inkomsten ligt op tweemaal het bedrag van het leefloon.
    • Samenwonenden koppel: maximum 1 717,94 euro/maand
    • Alleenstaanden: maximum 2 576,92 euro/maand
    • Persoon die uitsluitend samenwoont met een gezin ten laste: maximum 3 482,58 euro/maand

Procedure

Inschrijven:

Info en/of inschrijven zie contactgegevens rechts op deze pagina.

Rit aanvragen:

Nadat je het lidgeld betaalde, kan je ritten aanvragen. Een aanvraag geef je minstens twee dagen op voorhand door aan de dispatching. De werkwijze en contactgegevens vind je in de folder onderaan deze pagina.

Bedrag

Jaarlijks lidgeld: 12 euro
Jaarlijks lidgeld koppel: 18 euro

De gebruiker betaalt 0,4415 euro per gereden kilometer aan de chauffeur, met een minimum bedrag van 2,5 euro per rit.
Je betaalt een vergoeding van 2,5 euro per begonnen uur als de chauffeur op je wil wachten voor de terugrit.