Milieuraad

De Milieu- en Natuurraad van Wommelgem komt maandelijks samen om het lokaal bestuur advies te geven over specifieke thema's. Zo dragen ze bij tot het evalueren van milieuvergunningsaanvragen, de organisatie van verschillende acties (Compostdagen, Behaagactie, Informatieavonden over energiegebruik en subsidies, ...), het opvolgen van het gemeentelijk natuur- en milieubeleid, ze hebben hun zeg over containerparken en het afvalbeleid, KMO-zones...

De raad is samengesteld uit een groep Wommelgemse vrijwilligers, de milieu- en de duurzaamheidsambtenaar en de schepen van leefmilieu. Uiteindelijk is deze vorm van participatie in het belang van iedereen om een evenwichtige, gezonde en leefbare gemeente te hebben.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de milieudienst of kan je je licht bij één van de leden opsteken.

Het algemeen reglement adviesraden vind je hier.

Samenstelling